Strafföreläggande vid ringa narkotikabrott

2021-01-26 i Narkotikabrott
FRÅGA
Min son 17 år vid denna händelse, har blivit kallad till rättegång för en ansökan om stämning ang ringa narkotikabrott. Min fråga är varför då han erkänt händelsen? Varför rättegång och inte strafföreläggande?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan hitta bestämmelser om strafföreläggande i 48 kap. Rättegångsbalken. Vid mindre allvarliga brott kan åklagaren besluta om ett strafföreläggande istället för rättegång. För att ett strafföreläggande ska vara aktuellt krävs det att den misstänkte erkänt brottet, vilket din son har gjort, och att den aktuella påföljden är böter och/eller villkorlig dom. Enligt praxis är fängelse, i regel, inte en påföljd för ringa narkotikabrott, utan i de flesta fall blir påföljden villkorlig dom. För att åklagaren ska besluta om ett strafföreläggande istället för att väcka åtal krävs bland annat att det är uppenbart att rätten kommer att döma dig till villkorlig dom, enligt 48 kap. 4 § Rättegångsbalken.

Detta innebär att det finns en möjlighet för åklagaren att utfärda ett strafföreläggande ifall du är misstänkt för ringa narkotikabrott, men ingen sådan skyldighet. Åklagaren kan välja att väcka åtal. Faktorer som kan påverka åklagarens bedömning kan vara eventuella tidigare domar eller om åklagaren misstänker överlåtelse (som bedöms vara narkotikabrott av normalgrad trots att mängden hade klassificerats som ringa narkotikabrott om det rörde sig om endast innehav).

Ifall åklagaren väljer att utfärda ett strafföreläggande ska ni ha fått brev hem där det framgår om du kan godkänna strafföreläggandet enbart genom att betala in hela beloppet eller om du, förutom att betala, också måste godkänna föreläggandet skriftligt. I brevet från åklagaren står det också vilket datum du senast behöver godkänna föreläggandet.

Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Philip Stocker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (552)
2021-10-11 Är Tetrahydrocannabinol olagligt?
2021-10-07 Påföljdsalternativ vid narkotikabrott
2021-10-03 Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (96465)