Strafföreläggande vid narkotikabrott?

Om någon 20 år , ostraffad, har gjort sig skyldig till stöld 1300kr samt behövt lämna urinprov som visat positivt med mkt små mängder thc. Erkänt allt på plats. Vad är mest troligt, strafföreläggande eller åtal och rättegång? (Med tanke på att det är 2 brott under samma veva men att allt dock är erkänt)?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När det gäller strafföreläggande så behandlas det i 48 kap. rättegångsbalken

Huvudregeln när det gäller strafföreläggande är att det bara är möjligt för brott som innefattar böter eller villkorlig dom. Exempelvis stöld eller trafikförseelser.

Så för stölden är det i högsta grad troligt att det blir ett strafföreläggande.

Det kan vara lite krångligare med narkotikabrottet. Det behandlas i NSL, narkotikastrafflagen. Det personen gjort sig skyldig till lär vara ett ringa narkotikabrott enligt 2§ NSL. Där är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader.

Enligt praxis utdöms i regel inte fängelse för ringa narkotikabrott genom innehav. Påföljden är i regel 30-150 dagsböter, beroende av sort och mängd. För ringa narkotikabrott genom eget bruk är straffet enligt praxis 30 dagsböter, oberoende av vilken sorts narkotika det rör sig om.

För att åklagaren ska besluta om ett strafföreläggande istället för att väcka åtal krävs att:

1. Det rör sig om ett brott där böter ingår i straffskalan, eller

2. Det är uppenbart att rätten kommer att döma dig till villkorlig dom (48 kap. 4 § Rättegångsbalken)

För det fall att du är misstänkt för ringa narkotikabrott finns det således en stor chans att åklagaren väljer att utfärda ett strafföreläggande istället för att väcka åtal. Det finns dock en mängd faktorer som kan spela in. Sådant som kan spela in är eventuella tidigare domar eller om åklagaren misstänker överlåtelse (då kan det röra sig om ett narkotikabrott av normalgraden, även om mängden är så pass liten att det hade räknats som ringa narkotikabrott om det enbart varit ett innehav).

Det går således inte att ge ett svar om när det alltid utfärdas strafföreläggande för ringa narkotikabrott. Ett strafföreläggande är en möjlighet för åklagaren, däremot har vederbörande ingen skyldighet att utfärda ett sådant utan kan välja att väcka åtal.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”