Strafföreläggande

2021-05-31 i Strafföreläggande
FRÅGA
Jag blev tagen för stöld av sprayfärg ur en butik för cirka 1100kr men erkände inte på plats. Min fråga är om jag kan ringa in till åklagare/polis och i efterhand erkänna brottet och strafföreläggande för att "slippa" rättegång? Samt om chansen finns att jag undviker en villkorlig dom.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I vissa fall kan åklagaren meddela strafföreläggande till den misstänkte vilket innebär att den misstänkte föreläggs ett bötesstraff, efter vad åklagaren anser att brottet bör föranleda, som den misstänkte får godkänna omedelbart eller inom en viss tid (48 kap. 1 § RB och 48 kap. 2 § första stycket första meningen rättegångsbalken). Strafföreläggandet ersätter en vanlig rättegång genom att man godkänner detta och betalar böter istället. Detta kan ske gällande brott där böter ingår i straffskalan (48 kap. 4 § första stycket första meningen rättegångsbalken). I ditt fall är brottet som begåtts ringa stöld eftersom det är en summa under 1 250 kr där gränsen går för ringa stöld (8 kap. 2 § brottsbalken). Straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse i sex månader vilket betyder att ett strafföreläggande kan meddelas i ditt fall. Det är däremot åklagaren som bestämmer om strafföreläggande och åklagaren har ingen skyldighet att meddela strafföreläggande endast på grund utav ditt erkännande.

Skulle åklagaren besluta om ett strafföreläggande kommer åklagaren kontakta dig via brev (48 kap. 8 § RB). Godkänner du strafföreläggandet innebär det att du erkänner brottet och godkänner det straff som åklagaren bestämt, vilket i sin tur leder till att ingen rättegång hålls.

Sammanfattningsvis

Åklagaren är den som bestämmer om strafföreläggande och det är ingenting som behöver ske endast på grund av att du erkänner till brottet.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Angelica Ruuth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (101)
2021-06-14 Strafföreläggande och återkallelse av körkort
2021-05-31 Strafföreläggande
2021-05-31 Strafföreläggande
2021-05-09 Går det att erkänna ett brott för att slippa rättegång?

Alla besvarade frågor (93179)