Straffmätning rån begånget av 18-åring?

FRÅGA
Hej! Min vän som är 18 år har begått ett personrån med flera kompisar. Han har för 2 år sedan blivit dömd för narkotikabrott 800g hash och misshandel. Då blev domen behandlingshem och flytt från Stockholm.. Där han var ca 1 år. Han har efter det varit skötsam och bra eftersom hans familj kommit till Sverige.Nu träffat gamla vänner några tillfällen och han är med på rån.....Familjen behöver honom väldigt myckrt. Kan det förmildra domen? Kan han släppas ut från häktet innan rättegång? Vad kan straffet bli i detta fall? Tacksam för svar.
SVAR

Tack för att du vänder Lawline med din fråga!

Din vän har alltså begått ett rån (enligt 8 kap. 5 § brottsbalken) och straffskalan för detta är lägst ett högst sex år. Beroende på hur allvarligt brottet har varit så kommer straffet som utdöms bero på omständigheterna. Om det var så att det inte utövats våld eller hot under stölden så blir det stöld enligt 8 kap. 1 § BrB istället. Då är straffskalan annorlunda, men jag utgår från att det är rån i detta fallet. Om hen har använt pistol vid rånet så kan det utgöra grovt rån enligt 8:6 BrB. Om vi för exemplets skull säger att detta rån är av normalgraden så kan vi säga att, utan andra omständigheter, straffet hade blivit 3 år. Däremot finns det andra omständigheter som kommer spela in i bedömningen. Det finns nämligen försvårande och förmildrande omständigheter som måste beaktas (29 kap. 2 och 3 §§ BrB). Dessa kan påverka straffvärdet (alltså vilket straff som skäligen ska dömas ut) i försvårande eller förmildrande riktning inom den tillämpliga straffskalan, alltså 1-6 år. Eftersom du inte angivit något som kan tala i denna riktning (att hans familj behöver honom hjälper tyvärr inte) så kan jag inte uttala mig om dessa. Eftersom straffvärdet är 3 år i detta fall så finns det en presumtion för fängelse enligt 30 kap. 4 § BrB. Eftersom din vän är 18 år gammal så får bara fängelse dömas ut om det finns synnerliga skäl (30 kap. 5 § BrB). Istället kommer det antagligen röra sig om ungdomsvård enligt 32 kap. BrB eller skyddstillsyn i detta fall. Jag vågar inte uttala mig om hur lång denna kan bli, men det påverkas av dels av att det rör sig om återfallsbrottslighet enligt 29 kap. 4 § BrB och dels av ungdomsrabatten i förmildrande riktning enligt 29 kap. 7 § BrB. Den som begått ett brott vid 18 år döms idag till halva straffet. Kombinerat med att det rör sig om återfallsbrottslighet (det kan hända att bara misshandeln kommer beaktas) så hade 1 år och 10 månader i mina ögon inte känts orimligt.

Det är osannolikt att din vän kommer släppas från häktet om det finns misstanke nog för rättegång mot denne.

Det är alltid svårt att uttala sig om straffet i ett fall om man inte har alla omständigheter, men jag hoppas att detta gav lite vägledning iallafall.

MVH,

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (668)
2021-01-21 Medhjälp till stöld
2021-01-06 How do I prove that I did not steal anything?
2020-12-31 Flera fall av ringa stöld vid olika tidpunkter
2020-12-30 Vad blir det för böter för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (88317)