FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB30/05/2022

Straffmätning och påföljd vid stöld

En mataffär har upptäckt att en kompis systematiskt har fuskat med självscanning. Under ett år har hon ofta struntat i att scanna varor, dock aldrig över 1000 kr/gång. hon kan själv inte minnas antal gånger detta skett men uppskattar till ca 4 ggr i månaden. Hon är i övrigt ostraffad och lever ett ordnat liv med jobb och barn. Är det troligt att butiken kan bevisa samtliga tillgrepp med tanke på att de inte får lagra övervakningsfilmer hur länge som helst. Hur stor är sannolikheten att hon kommer hamna i fängelse? Är det troligare med villkorlig dom?

Lawline svarar

 Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag tolkar din fråga som att du undrar vilken påföljd och straffmätning som kan göras gällande för din kompis gärningar. För att besvara frågan ska jag främst hänvisa till Brottsbalken (BrB).

Vilket brott har begåtts? 

Av den bakgrundsinformation du har kommit med tolkar jag det som att din kompis, genom att fuska med självscanningen, sannolikt har begått stöld då hon olovligen har tagit det som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig saken (BrB 8 kap § 1). För detta brott är det föreskrivet fängelse i högst två år.

Vilken påföljd och straffmätning aktualiseras? 

Utifrån den bakgrundsinformation du har angett är din kompis tidigare ostraffad och verkar i övrigt leva ett ordnat liv, både socialt och ekonomiskt. Dessa omständigheter beaktas av rätten enligt BrB 29 kap § 4 eftersom tidigare brottslighet, samt brottets beskaffenhet och om likartade brott har begåtts tidigare vanligtvis utgör försvårande omständigheter som leder till strängare straff. Men eftersom din kompisen inte är dömd tidigare och i övrigt har en ordnad livsstil är det mer sannolikt att kompisen döms till böter förenat med en villkorlig dom.

Om du har flera frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Samer MajidRådgivare