Straffet för stöld

Hej, jag och en kompis båda stal saker från en butik för värde 2000kr det är första gången vi någonsin begåt något olagligt. Vad kan straffet bli

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över vad straffet kan bli då du stulit saker från en butik för ett värde om 2 000 kr. Eftersom du inte angivit någon ålder utgår jag ifrån att du är över 18 år gammal. Det korta svaret är att straffet då troligen kommer bli böter i form av dagsböter. I det följande går jag lite mer i detalj igenom vad som gäller. 

Reglerna om stöld återfinns i brottsbalken (hädanefter förkortad BrB).

Straffet för stöld

Straffet för stöld är högst två års fängelse. (8 kap. 1 § BrB)

Bara för att fängelse finns med i straffskalan betyder det dock inte att du kommer dömas till fängelse. Det totala värdet på sakerna ni stulit är förhållandevis lågt, vilket borde vara en omständighet som talar för att fängelse inte döms ut. Det är dock tillräckligt högt för att det ska klassas som stöld av normalgraden och inte ringa stöld (eller snatteri som det tidigare hette). 

När en domstol dömer ut en påföljd ska de ta hänsyn till omständigheter som talar för ett lindrigare straff än straff än fängelse. (30 kap. 4 § BrB)

Det finns således en presumtion mot fängelse. Det innebär helt enkelt att man i normalfallet dömer ut böter istället för fängelse. Denna presumtion kan dock brytas om man till exempel dömts flera gånger för samma brott, eller om brottet är att se som extra allvarligt. Utifrån de omständigheter du angivit i din fråga talar allting dock för att du/ni inte kommer dömas till fängelse eftersom ni aldrig gjort något brottsligt tidigare. 

Istället kommer du/ni alltså troligen dömas till dagsböter. När man dömer någon till böter så utgår man bland annat från personens inkomst och det är därför svårt att säga något exakt om vilket bötesbelopp du/ni kommer åläggas. Personer med lägre inkomst får lägre böter, och personer med högre inkomster betalar högre böter.

Generellt kan i alla fall sägas att dagsböter bestäms till antal (minst 30, högst 150) och till summa för varje dagsbot (minst 50 kr, högst 1 000 kr). (25 kap. 2 § BrB). 

Minimumbeloppet är 30 x 50 = 1 500 kr, och maxbeloppet är 150 x 1 000 = 150 000 kr. Bötesbeloppet kan jämkas (sättas ned), men kommer inte hamna under 750 kr.  (25 kap. 2 § BrB)

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar, 

Fredrik NygrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”