Straffet för snatteri till värde av 75kr samt om det påverkar möjligheten att få körkort

FRÅGA
Hejsan jag är 15 år och har snattat i en butik för ca 75kr. Jag har åkt fast och blivit kallad till ett förhör om några veckor. Jag undrar vad ett rimligt straff för en sådan här liten stöld är och om jag inte kommer att få ta körkort de närmsta 5 åren.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I ditt fall rör det sig om ett snatteri enligt 8 kap 2 § brottsbalken. Om ett brott är snatteri eller stöld är beroende av värdet på det du tar. Värdegränsen mellan stöld och snatteri ligger vid 1000kr. Straffet för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader. Med tanke på att du snattat för ett relativt lågt ekonomiskt värde bör det i ditt fall resultera i ett bötesstraff.

Beträffande körkortet följer kraven för att körkort skall utfärdas av 3 kap 1 § körkortslagen:

1 § Körkort får utfärdas för den som

1. har körkortstillstånd,

2. är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här,

3. har fyllt

a) 15 år för behörigheten AM,

b) 16 år för behörigheten A1,

c) 18 år för behörigheterna A2, B, BE, C1 och C1E,

d) 20 år och har haft körkort med behörigheten A2 under minst två år, eller har fyllt 24 år, för behörigheten A,

e) 21 år för behörigheterna C, CE, D1 och D1E,

f) 24 år för behörigheterna D och DE, och

4. har avlagt godkänt förarprov.

Det följer alltså inte av dessa krav att ditt snatteri skulle ha betydelse för om du skall få körkort eller inte. Dock skall även beaktas att en snatteri medför en notering i belastningsregistret. Enligt 17 § p.9 i lag om belastningsregister kvarstår noteringen i fem år. Ditt belastningsregister är tillgängligt för myndigheter såsom Transportstyrelsen som ansvarar för utfärdande av körkort och körkortstillstånd. Vid utfärdande av körkortstillstånd (ett tillstånd som avgör om du är behörig att ta körkort eller inte) görs en lämplighetsbedömning enligt 3 kap 2 § körkortslagen. Faktorer som då beaktas är om sökanden är pålitlig i nykterhetshänseende och kan antas respektera trafikregler och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Ditt snatteri bör alltså inte ha någon påverkan i detta fall.

Om transportstyrelsen skulle anse att ditt snatteri skulle ha betydelse för om du ska få körkort kan transportstyrelsen utfärda en spärrtid enligt 3 kap 9 § körkortslagen. Detta innebär att de bestämmer en tidsperiod mellan en månad och tre år, och under denna tid får ett körkort inte utfärdas. Hur lång tidsperioden ska vara avgörs genom en helhetsbedömning i den enskilda situationen. Vid bedömningen beaktas bland annat vilket brott det rör sig om samt hur längesen det skedde.

Jag tror dock inte att ditt snatteri på 75 kr kommer resultera i en spärrtid eller påverka möjligheterna för dig att ta körkort eftersom snatteriet inte säger något om hur du kommer bete dig i trafiken samt att ditt snatteri var av ett lågt ekonomiskt värde.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (632)
2020-09-21 Vad blir straffet för snatteri i matbutik?
2020-09-18 Straff för ringa stöld i matbutik
2020-09-07 Glömt skanna vissa varor i självskanningen
2020-09-05 rimligt straff för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (84463)