Straffet för ringa narkotikabrott

2019-03-31 i Narkotikabrott
FRÅGA
NSLhej det är så att jag är dömd för en olovlig körning en grov olovlig körning och nu väntar jag på påföljden för ringa narkotikabrott riskerar jag att få fängelsestraff elr vad kan påföljden vara
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår din fråga rätt, så undrar du vad straffet för ringa narkotika kan bli, när du sedan tidigare är dömd för olovlig körning, respektive grov olovlig körning.

Vad är straffet för ringa narkotikabrott?

Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (NSL). Enligt lagen gör den som olovligen innehar, brukar eller tar befattning med narkotika sig skyldig till narkotikabrott. (NSL 1§ p.6).
Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i lägst 14 dagar och högst sex månader.

Straffet för ringa narkotikabrott pga eget bruk– brukar dock alltid vara 30st dagsböter. (här)

Dagsböterna ska bestämmas till ett visst antal, där minst är 30st och det hösta antalet är 150 st. Antalet dagsböter bestäms utifrån straffvärdet på brottet. Efter antalet dagsböter bestämts, så skall storleken på dem även bestämmas. Storleken varierar från minst 50 kr till max 1000 kr. Beloppet bedöms efter vad som är skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållande i övrigt. Alltså kan det lägsta dagsbotstraffet utgöra 1500 kr ( 30 x 50), och det högsta kan uppgå till 150 000 ( 150 x 100). Om det finns skäl för det så kan även dagsbotens belopp jämkas (25 kap. 2 § Brottsbalken)

Vad blir straffet i ditt enskilda fall?
Rör det sig om ringa narkotikabrott brukar som sagt straffet endast bli böter.

När domstolen ska döma vilken påföljd som ska bli aktuell och hur långt straffet ska vara, så gör de dock en helhetsbedömning och väger in flera olika försvårande och förmildrande omständigheter. Exempel på försvårande och förmildrande omständigheter återfinns i brottsbalkens 29 kap. En försvårande omständighet kan vara att du tidigare gjort dig skyldig till brott.

I Sverige finns det en presumtion mot fängelse, och man försöker så långt det är möjligt att undvika fängelse. (30 kap. 4 § Brottsbalken)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (394)
2020-02-23 Är försäljning av lustgas lagligt?
2020-02-23 Ansvar för innehav av narkotika
2020-02-17 Kan flera ringa narkotikabrott åtalas som narkotikabrott av normalgrad? och lite om beviskrav.
2020-02-13 Kan man bli häktad för ringa narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (77537)