Straffet för rån

FRÅGA
Vilket straff kan man få vid rån?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Vad straffet kan bli när någon döms för brottet rån stadgas i 8 kap 5 § Brottsbalken. Där stadgas att straffskalan för rån är fängelse, lägst ett år och högst sex år. Detta innebär att den som döms för rån döms till fängelse någonstans mellan ett och sex år. Exakt hur långt fängelsestraffet blir kan jag tyvärr inte säga eftersom att detta beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Först och främst kan det bero på hur allvarligt våldet som används är samt var rånet sker. I 29 kap Brottsbalken finns dessutom exempel på vad som kan anses vara försvårande respektive förmildrande omständigheter. I 29 kap 2 § Brottsbalken anges som exempel på försvårande omständigheter att någons skyddslösa ställning utnyttjats. 29 kap 3 § Brottsbalken anger som exempel på förmildrande omständigheter att den som begick brottet hade nedsatt förmåga att förstå innebörden av brottet. Rätten beaktar även andra omständigheter såsom gärningsmannens ålder eller att gärningsmannen försökt begränsa skadan, se 29 kap 5 § Brottsbalken. I 29 kap brottsbalken stadgas även att om det är påkallat så får rätten döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet, ex 5 § st 2.

Sammanfattningsvis kan sägas att straffskalan för rån är fängelse i lägst ett år och högst sex år. Exakt vilket straff den som är dömd för rån får är däremot omöjligt att säga eftersom att detta beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Brottsbalken hittar du här

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (667)
2021-01-06 How do I prove that I did not steal anything?
2020-12-31 Flera fall av ringa stöld vid olika tidpunkter
2020-12-30 Vad blir det för böter för ringa stöld?
2020-12-28 Vad blir bötesbeloppet vid ringa stöld?

Alla besvarade frågor (88084)