Straffet för olovligt innehav av Stesolid (Diazepam)

Ifall polisen beslag tar ca 80 st 10 mg stesolid tabletter hemma hos en som är för eget bruk/utan recept givetvis. Vad skulle straffet bli för det ? Ringa narkotikabrott som resulterar till enbart böter ?

Lawline svarar

Hej! 


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utifrån informationen du lämnat förstår jag det som att du vill veta vilka påföljder som kan komma i fråga vid innehav (saknandes recept) av en viss mängd narkotika för eget bruk. Stesolid är ett läkemedel som är narkotika på Läkemedelsverkets förteckning IV. Om ett narkotikaklassat läkemedel används utan att en läkare skrivit ut det åt en, räknas det som narkotikaanvändning. Enligt Läkemedelsverket ska narkotiska läkemedel enligt förteckningen IV ordineras med största försiktighet. 


Påföljder i narkotikastrafflagen vid innehav av narkotika för eget bruk

Såsom jag förstått det var den narkotikan du innehaft för eget bruk. I första paragrafen narkotikastrafflagen (1968:64) anges att den som olovligen innehar, brukar, eller tar annan befattning med narkotika, döms för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Av frågan framgår att narkotikan inte skrivits ut av en läkare. Däremot krävs ett recept från läkare, alltså kan det i ovan nämnda situation anses uppfylla kraven för att vara ett olovligt innehav. I andra paragrafen i narkotikastrafflagen anges anges att om brottet, med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter, är att anse som ringa, döms man istället för ringa narkotikabrott till böter eller till fängelse i högst sex månader. 


Faktorer man tar hänsyn till vid bedömningen av om det är ringa narkotikabrott: 

Som framgår ovan, tar man hänsyn till arten och mängden narkotika, samt vissa övriga omständigheter, vid bedömandet av om brottet är ringa eller av normalgraden. Sådana andra omständigheter kan vara bland annat i vilket syfte man innehar narkotika, exempelvis om det är för att sälja eller för eget bruk. I praxis framgår det att ringa narkotikabrott främst avser gärningar som endast innefattat eget bruk eller innehav av narkotika för eget bruk. Detta talar starkt för att situationen ovan är att anse som ringa narkotikabrott. Vad gäller arten av narkotika framgår det av FASS hemsida att behandling med Stesolid kan leda till psykiskt eller fysiskt beroende, och att risken för detta ökar med dosen och behandlingstiden. Detta är alltså en sådan omständighet man kan ta hänsyn till i fallet. Sett till mängd och just vad gäller Stesolid, som är diazepam, anses att gränsen för ringa narkotikabrott går vid 400 tabletter. I detta fall rör det sig bara om 80 tabletter, vilket kan ses som lågt även inom gränsen för ringa narkotikabrott. 


Sammanfattningsvis är det svårt att säga exakt vilken påföljd som kan dömas ut. Narkotikabrott är enligt praxis ett s.k. artbrott, vilket innebär att det som huvudregel vid brott av normalgraden ska utdömas fängelse (se exempelvis NJA 1997 s. 522). Straffet för innehavet av 80 tabletter à 10 mg Stesolid torde dock inte medföra ett fängelsestraff, då det faller inom ramen för ringa narkotikabrott. 


Hoppas detta gav svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar eller frågor, tvivla inte att höra av dig igen! 


Roya Juhlin-DannfeltRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo