straffet för drogfylleri

Hej! Jag blev stoppad av polisen med spår av enbart THC i blod och urin. Jag hade rökt en dag före händeslen. jag har gilitigt körkort och allt i övrigt var i sin ordning. polisen sökte igenom bilen efter andra droger men inget hittades då jag inte hade något på mig. Jag erkände brottet direkt och på pappret jag fick av polisen ang omhändertagande av körkort står det Misstänkt drograttfylla, är det något som kan ändras i efterhand? . Jag vet straffskalan kring detta och oroar mig för fängelse även om polisen sa att det inte är speciellt troligt. Jag är dömd en gång tidigare för 8-9 år sedan för ett ringa narkotikabrott då jag inte körde något fordon. I förhör på plats sa jag även att jag godtar strafföreläggande. I övrigt så är jag skötsam med ordnade förhållanden, driver eget företag som går bra och lever normalt i övrigt.

Jag vet att ni inte kan ge exakta svar men vad skulle ni gissa den mest troliga påföljden i mitt fall blir? Jag väntar ännu svar på prover, men snabbtesterna visade enbart thc vilket det andra testerna också kommer göra. Och sista frågan är, spelar det någon roll vilken drog det handlar om eller döms det lika för alla droger?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För att besvara din fråga tänker jag först allmänt berätta om drograttfylleri och vad det innebär.

Drograttfylleri

Enligt trafikbrottslagen 4§ andra stycket döms den som fört ett fordon efter att ha intagit narkotika enligt 8§ narkotikastrafflagen i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet till böter eller fängelse i högst 6 månader.

De ämnen som omfattas är alltså alla de som klassas som narkotika enligt narkotikastrafflagen 8 § innebär alltså en nolltolerans för alla typer av narkotikaklassade preparat. Enligt paragrafen ska det röra sig om antingen läkemedel, hälsofarliga varor, eller andra varor som med lätthet kan omvandlas till narkotika. Därutover ska de ha beroendeframkallade egenskaper eller euforiska effekter och som därför är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller att de av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt narkotikastrafflagen.Detta betyder alltså att både legal och illegal narkotika omfattas av paragrafen.

THC klassas som narkotikapreparat om omfattas därav av trafikbrottslagen 4§ andra stycke.
Enligt paragrafen är det förekomsten av narkotika i blodet som är straffbart och mängden och den exakta drogen spelar alltså ingen roll för att dömas för drograttfylla. Enligt lagen spelar det heller ingen roll vilken drog det handlar om – så länge det finns spår av det i blodet. Dock kan brottet bedömas som grovt om du varit avsevärd påverkad när du kört bilen eller inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten ( se trafikbrottslagen 4a §)

Av vad som framgår av dina uppgifter så rör det sig endast om drograttfylla av normalgraden.

Påföljd för drograttfylla av normalgraden i ditt fall

Straffet för drograttfylla av normalgraden är böter eller fängelse i högst sex månader. Som du skrivit ovan är det tyvärr väldigt svårt för oss att säga exakt vad straffet kommer att landa på då domstolen bedömer varje enskilt fall för sig.

I Sverige finns det en presumtion mot fängelse, och man försöker så långt det är möjligt att undvika fängelse. (se Brottsbalken 30 kap. 4 §). Andra påföljder som kan bli tillämpliga istället är villkorlig dom, skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård (se Brottsbalken 27 - 31 kapitel)

När domstolen ska döma vilken påföljd som ska bli aktuell och hur långt straffet ska vara, så gör de en helhetsbedömning och väger in flera olika försvårande och förmildrande omständigheter. Exempel på försvårande och förmildrande omständigheter återfinns i brottsbalkens 29 kap. Att någon har begått brott tidigare utgör en omständighet som kan föranleda att straffet blir högre (se 29 kap. 4 § brottsbalken) – vilket kan bli aktuellt i ditt fall.

I ditt fall kommer det med största sannolikhet inte bli frågan om fängelse, utan förmodligen endast böter.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Är det något annat du undrar över är du välkommen att höra av dig igen!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”