Straffbedömning för kokaininnehav

2017-02-28 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej. Vad är straffet för 20 gram kokain ungefär. Och hur stor är möjligheten att man blir släppt från arresten innan häktningsförhandling?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Efter att en person blivit gripen ska en åklagare besluta om personen vidare ska anhållas eller inte. Om personen anhålls ska åklagaren göra en häktningsframställning till tingsrätten senast klockan 12 den tredje dagen efter ett beslut om anhållande (se 24:12 rättegångsbalken). Det är svårt att säga hur stor möjligheten är att bli släppt innan en eventuell häktningsförhandling men vad åklagaren ser till vid bedömning av om en person ska begäras häktad är om personen på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som kan ge minst ett års fängelse och det finns risk att personen, om häktning inte sker, försvårar utredningen genom att avvika, undanröja bevis eller på annat sätt försvårar utredningen (se 24:1 rättegångsbalken).


Straff för narkotikabrott

Straff bestäms inom ramen för den tillämpliga straffskalan placerat efter hur allvarligt domstolen finner att brottet är i det konkreta fallet. Vid narkotikabrott är art och mängd av narkotikan en omständighet av flera som domstolen beaktar vid straffbedömningen. Andra aspekter som beaktas är eventuell vidareförsäljning, eget missbruk, om försäljningen var begränsad till vänner och bekanta med mera. Främst vid mer allvarliga narkotikabrott ser domstolen till andra aspekter än mängd och art av narkotikan.

På grund av att domstolen tar hänsyn till flera omständigheter är det svårt att säga ett konkret straff i ditt fall. Men med hänsyn till art och mängd personen ertappats med så finns risk att domstolen kommer dra slutsatsen att vederbörande inte kommer konsumera det själv utan överlåta till andra. Överlåtelse av narkotika anses som grövre brott än innehav. Om det till exempel kan bevisas att personen har överlåtit eller ska överlåta narkotika kan det klassas som grovt narkotikabrott men det är svårt att göra en bedömning endast utifrån mängden narkotika. I praxis har emellertid gränsen för grovt brott gått vid ca 100 gram kokain. I NJA 2008 s.653 ansågs innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk utgöra narkotikabrott av normalgraden.

HD har uttalat att narkotikabrott är ett så kallat artbrott som utom i ringa fall ska leda till fängelse. För narkotikabrott av normalgraden är straffet högst 3 års fängelse (se narkotikastrafflagen 1§). För grovt narkotikabrott är straffskalan minst 2 år och högst 7 år (se narkotikastrafflagen 3§). Var på skalan straffet hamnar beror som sagt på flera omständigheter, dels personliga omständigheter så som ålder och om personen begått brott tidigare men även omständigheter knutna till det konkreta brottet.

Skyddstillsyn och samhällstjänst kan komma i fråga om domstolen anser att det finns omständigheter som gör att fängelsestraff inte bör utdömas.

Hoppas du fått svar på din fråga annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice Rälg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (549)
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?
2021-09-03 Varför får man inte ta droger när vi har demokrati i Sverige?
2021-08-31 Kan polisen konfiskera industrihampa?
2021-08-30 Är det lagligt att odla industrihampa inomhus?

Alla besvarade frågor (95760)