Straffbart att skicka nakenbilder?

FRÅGA
Om man skickat bilder till en person där delar av ens nakna kropp syns (men inte rakt på könet), inbjudningar till att skicka nakenbilder fram och tillbaka där personen sagt nej och sedan skickat en bild på en 500 lapp och frågat om den verkligen är säker.Hur stor är risken att polisanmälan tas vidare vid skärmdumpar samt vad tror du påföljden blir? Båda över 18.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att skicka nakenbilder på sig själv över internet till någon annan mot dennes vilja kan utgöra sexuellt ofredande enligt 6 kap 10 § 2 st Brottsbalken (BrB). Då detta fenomen inte funnits så länge så har inte lagstiftaren tagit ställning till frågan i förarbeten eller i lag. I RH 1997:91 så dömdes dock en person till sexuellt ofredande då personen tagit sexuella kontakter mot en annan persons vilja över telefon vilket inte är helt olikt föreliggande fall. Om bilderna inte är av tydlig sexuell natur så går det dock att diskutera ifall bilderna kan anses kränka mottagarens sexuella integritet vilket i sig kan anses uppnåtts genom bilderna beroende på hur de ser ut. Ifall bilderna inte anses kränka mottagarens sexuella integritet så finns kan man dock bli dömd för ofredande enligt 4 kap 7 § BrB om handlingen utgör kränkande beteende eller hänsynslöst beteende och är ägnat att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt.

Den skickade bilden på 500-lappen kan anses vara ett försök till köp av sexuell tjänst enligt 6 kap 11 § och 6 kap 15 § BrB. Det räcker med att man försökt köpa en sexuell tjänst för att man ska kunna bli bestraffad. En bedömning av risken att polisanmälan tas vidare är svår för mig att bedöma eftersom detta beror på huruvida åklagaren har tillräcklig bevisning för att väcka åtal. Påföljden om man blir dömd för sexuellt ofredande eller ofredande är böter eller fängelse samt skadestånd till målsäganden. Det går även att bli dömd till villkorlig dom.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Minna Grahn
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (355)
2021-01-27 Kan en person som erbjuder köp av sexuell tjänst dömas för uppvigling?
2021-01-26 Kan uppmaning till att skicka nakenbilder anses vara uppvigling?
2021-01-23 Bevisvärdering i sexualmål
2021-01-22 Kan man anmäla brottet begånget utomlands av en svensk medborgare i Sverige?

Alla besvarade frågor (88528)