Straffavgift i förening

FRÅGA
Hej,Jag har läst att det inte är tillåtet att ta ut straffavgifter om man uteblir vid städdag. Det här gäller ett område med fritidshus i Nynäshamns kommun. Mer än hälften är permanentboende. Min stuga är endast sommarboende. Städdagarna är två gånger om året, vår och höst. Om man uteblir är straffavgiften 200kr/gång. Har styrelsen ändå rätt att ta ut straffavgift om det är inskrivet i deras stadgar? Som jag ser det sätter, i så fall, styrelsen sina egna regler. Är inte det att gå emot den gällande lagen, den som står i lagboken? Är fundersam över detta och bifogar nedanstående. Där har ni gett följande svar till undrande vid ett tidigare tillfälleSer tacksamt fram mot svar.Vänligen Katarina "Vad det gäller de straffavgifter som föreningen tar ut för att man inte deltar i städningen kan också ha reglerats i stadgarna. Du får helt enkelt titta där vad som står om detta, om du fortfarande känner dig förfördelad kan du väcka talan vid tingsrätt och klandra det beslutet."
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att "styrelsen" i din fråga avser styrelsen i en bostadsrättsförening.

Nej, det är inte tillåtet för föreningen att ta ut straffavgifter för de som inte medverkar vid städdagar.
Av bostadsrättslagen framgår att bostadsrättsföreningar får ta ut följande avgifter:
insats, årsavgift, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift. I övrigt får en bostadsrättsförening inte ta ut några särskilda avgifter för sådant som föreningen enligt lag ansvarar för. För sådant som föreningen inte enligt lag måste tillhandahålla eller ordna med finns dock inget hinder att ta ut avgifter, det är exempelvis okej att ta ut bastuavgifter. Bostadsrättsföreningen får inte ta ut en avgift av de som inte deltar på städdagar eftersom underhållet av föreningens hus och mark enligt lag ankommer på bostadsrättsföreningen

Om det inte rör sig om en bostadsrättsförening är inte de regler jag hänvisade till tillämpliga.
Då måste man istället inom ramen för vanlig avtalsrätt se på avtalet du ingått när du köpte boendet. Om du accepterat villkoren i det avtalet kan det inkludera en bestämmelse om straffavgift som då kan vara fullt tillåten eftersom det rör sig om ett civilrättsligt avtal mellan dig och föreningen.

Om du har vidare funderingar kan du vända dig till exempelvis Villaägarnas riksförbund. (www.villaagarna.se)

Med vänlig hälsning,

Elin Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (247)
2020-07-04 Vad kan man avtala om muntligt vid en fastighetsaffär?
2020-05-29 Hur räknar man ut vad som är en skälig hyra?
2020-05-06 Vill köpa en fastighet som dock har hyresgäster som jag först vill ha bort. Vad kan man göra?
2020-04-30 Hur gör man för att köpa in sig i en fastighet?

Alla besvarade frågor (81804)