Straff vid stöld

FRÅGA
Hej jag tog några dator på mitt gammal jobb på min sista dag av ställning jag ångrade mig och fick dålig samvete och anmäld mig själv till polisen och lämnade tillbaka grejerna! Jag har tidigare sålt datorer men dom dator skulle skrotas! Så grejer jag har sålt kan värderas för 10000-15000 kr jag va IT chef på det stället! Vad kan d bli för straff är tidigare ostraffade. Tack för svar
SVAR

Tack för att du vänder dig till oss på LawLine med din fråga.

Stöld kan delas in i tre olika grader:

1. Snatteri - egendom som inte är värd mer än 800 kr
2. Stöld av normalgraden - egendom som inte faller in under snatteri eller grov stöld
3. Grov stöld - egendom som är värd ungefär mer än 60 000 kr eller i övrigt är av hänsynslös art

Det är olika straffskalor på respektive grad av stöld. Det är svårt för mig att säga om det handlar om stöld eller om grov stöld i ditt fall men i praxis har brottet rubricerats som grov stöld när det handlat om att gärningsmannen har missbrukat ett förtroende denne fått genom sin anställning. Endast av den anledningen behöver det inte betyda att ditt fall skulle bedömas som grovt, utan det är något som avgörs efter en samlad bedömning av alla omständigheter.

Straffskalorna:

Stöld av normalgraden: fängelse i högst två år men det kan även stanna vid böter.

Grov stöld: fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Vid straffmätningen ska rätten beakta s.k. försvårande och förmildrande omständigheter. En förmildrande omständighet i ditt fall skulle vara att du frivilligt har angett dig (29 kap. 5 § p. 3 brottsbalken)

Det kan även tilläggas att det i 30 kap. 4 § brottsbalken finns en presumtion mot fängelse, vilket innebär att rätten ska välja fängelse som påföljd i sista hand om det inte kan bli aktuellt med en annan mildare påföljd; exempelvis villkorlig dom, skyddstillsyn förenad med böter eller samhällstjänst.

Att ge dig något konkret svar på vad du kan komma att få för påföljd är något som jag inte kan besvara - den bedömningen lämnar jag åt rätten. Däremot hoppas jag att du känner att du har fått lite mer kött på benen beträffande bedömning av grad av stöld samt vad rätten bland annat ska titta på vid straffmätningen.

Du är välkommen tillbaka till oss på LawLine för vidare frågor och funderingar.

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (637)
2020-10-20 När preskriberas en stöld av hund?
2020-10-18 Vilket straff kan man få för stöld?
2020-10-15 Kan jag göra något åt att min granne matar min katt?
2020-09-30 Stulit kläder från butik - vilket brott blir aktuellt?

Alla besvarade frågor (85212)