Straff vid snatteri

FRÅGA
Hejsan! Jag är 15 år och har åkt fast för snatteri på ca 75 kr. Jag har erkänt att jag gjort det och att brottet inte var planerat. Polisen sa att jag skulle få brev hem på posten om straff, och i brevet stod det att jag var kallad till förhör. Vad innebär detta och vad är ett rimligt straff eller böter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skillnaden mellan snatteri och stöld

I 8 kap. 2 § Brottsbalken står det vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att någon skall kunna dömas för snatteri. Snatteri är en den ringare formen av stöld och gränsen mellan stöld och snatteri avgörs ofta av det ekonomiska värdet av det tillgripna. Enligt praxis så går gränsen mellan snatteri och stöld vid 1000 kronor när tillgreppet sker i butik. Ibland finns det andra omständigheter vid brottet än det tillgripnas värde som är avgörande för om det bedöms som stöld eller snatteri exempelvis om det som tas är obevakat eller om någon svikit ett förtroende. Du skriver att det du tagit har ett värde av ungefär 75 kronor och därför bör tillgreppet bedömas som snatteri om du inte gjort något i samband med brottet som gör det grövre än vanligt.

Straffet för snatteri

Straffet vid snatteri är mildare än vid stöld. Att du är femton innebär att du är straffmyndig och alltså kan dömas till både böter och/eller fängelse. Men eftersom du fortfarande är minderårig krävs det synnerliga skäl för att du skall dömas till fängelse, 30 kap. 5 § Brottsbalken. Detta betyder att det krävs någon extra ordinär omständighet vid brottet för att fängelse skall dömas ut, vilket innebär att det krävs ganska mycket för att fängelse skall döma ut. Vid snatteri är straffet böter eller fängelse i högst sex månader, 8 kap. 2 § Brottsbalken. I ditt fall är det inte sannolikt att du skulle dömas till fängelse eftersom det du tagit inte var mer värt än 75 kronor. Det är dock svårt för mig att avgöra vilket ditt straff kommer att bli, det kommer att göras en helhetsbedömning av samtliga omständigheter vid brottet. Det är exempelvis till nackdel för dig om detta inte var första gången du stal något eller om du gjorde något allvarligt när du begick brottet som exempelvis hotade den du stal ifrån eller liknande.

Kallelse till förhör

I 23 kap. 6 § Rättegångsbalken står det att under förundersökningen så kan kallelse till förhör ske om man tror att personen kan lämna information som är till nytta för utredningen. Denna kallelse kan även förenas med ett vitesföreläggande vilket innebär att du kommer att bi skyldig att betala en viss summa om du inte infinner dig till förhör vilket står i 23 kap. 6 a § Rättegångsbalken. Om du inte skulle komma till förhöret så kan det även beslutas med stöd av 23 kap. 7 § Rättegångsbalken att du skall hämtas till förhöret, dock inte om du bor längre bort än tio mil från den plats där förhöret skall hållas eller om förhöret skall hållas per telefon. Det kan vara bra att veta att du inte är anhållen eller häktad så är du inte skyldig att kvarstanna mer än sex timmar för förhör, 23 kap. 9 § Rättegångsbalken.

Råd

Mitt råd till dig är att komma till förhöret, inte minst för att undvika att betala eventuellt vitesföreläggande. Viktigt att veta är att du inte har någon skyldighet att säga något under förhöret. Det du berättar kan dock användas i en eventuell rättegång så därför är till din fördel om din berättelse stämmer genom hela processen. Det bästa är därför att vid förhör berätta precis vad som hände och sedan hålla sig till detta.

Vänliga hälsningar

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (648)
2020-11-26 Polisanmäld för snatteri
2020-11-23 Kan stöld vid flera olika tidpunkter klassas som ett fall av stöld?
2020-11-04 Får jag ta tillbaka stulen egendom i annans hem?
2020-11-01 Är det stöld att hämta en båt som visade sig ha en annan ägare än givaren?

Alla besvarade frågor (86485)