Straff vid ringa stöld

FRÅGA
Hej,Igår var det en hemsk incident med mig, jag stal mat för 300 kr i en butik.Jag erkände omedelbart min skuld.vad är konsekvenserna av min stöld?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilket straff som skulle kunna bli en konsekvens av en stöld till ett värde av 300 kr.

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB)

Varje brottstyp har en straffskala som beskriver vilken typ av påföljd som kan bli aktuell och hur långt ett straff får vara
Straffet för ett brott ska bestämmas med hjälp av brottets straffvärde, vilket exempelvis bedöms genom att beakta vilken skada den brottsliga gärningen medfört (29 kap. 1 § BrB). Andra omständigheter som påverkar straffvärdet är eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter i det enskilda fallet (29 kap. 2 § och 29 kap. 3 § BrB). Straffvärdet ska bestämmas inom gränserna för brottets straffskala. Vilken straffskala ett brott har anges i varje enskild straffbestämmelse, och beror av hur allvarlig den aktuella brottstypen är i jämförelse med andra brottstyper.

Straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse i lägst 14 dagar till högst 6 månader (8 kap. 2 § BrB)

Fängelse ses generellt sett som en olämplig påföljd

I svensk rätt finns en uppfattning att fängelse generellt sett är en olämplig påföljd. Domstolen ska i sin bedömning av om fängelse är en lämplig påföljd beakta omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Omständigheter som beaktas är brottets bedömda straffvärde, den tilltalades eventuella tidigare brottslighet och vilken typ av brott som den tilltalade nu står åtalad för (30 kap. 4 § BrB). Huvudregeln är att straffvärdet ska vara minst ett år för att fängelse ska anses vara lämpligt. Eftersom det högsta straffet vid ringa stöld är fängelse i 6 månader är det mer troligt att straffet blir böter.

Vad innebär detta för dig

Värdet av maten du stulit är ganska lågt, och ringa stöld är därför det brott som kan bli aktuellt. Jag kan tyvärr inte fastställa vad straffet blir för dig om du döms för ringa stöld, eftersom jag saknar kännedom om omständigheterna. Straffet kan bara beslutas av en domstol. Det jag kan säga är att det nog inte kommer att vara fråga om fängelse. Om du blir dömd är det förmodligen böter som kommer att vara straffet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (735)
2021-10-26 Kan jag bli polisanmäld för stöld även om jag kommer tillbaka och betalar i efterhand?
2021-10-24 Får min granne lov att hålla kvar min katt i sin lägenhet?
2021-10-19 Böter och belastningsregister vid ringa stöld
2021-10-16 Vad ska jag göra när mitt pass blir stulet?

Alla besvarade frågor (96551)