Straff vid ringa stöld

FRÅGA
Vad kan straffet bli för stöld/medhjälp. Personen som var med blev tagen med en hel saker som inte egentligen kan bevisas stulna via tex kameror eller vittnen. Förutom en sak som finns i övervakningskamera. Själv hade jag ingenting som var stulet. Under visitation hittades inga "verktyg" eller stöldgods på mig.Under färden till förhör, gående. Så sparkas det på/tappas ett verktyg som anses som hjälpmedel till en stöld som denna. Men den ses inte vart den kommer ifrån utan bara sparkas på från marken.Eftersom inget verktyg eller stöldgods hittats på mig, inga övervakningsfilmer finns? Hur ser chanserna eller straffet ut?Jag nekar till både medhjälp till, och stöld. Godtog inte böter eftersom jag anser mig oskyldig.Har fått ett brev om avslutad förundersökning för misstänkt till Stöld. Hur kan de bedöma detta till stöld egentligen. Räcker verkligen att jag umgåtts med någon som stulit, ej brutit oss in eller något sådant, utan offentlig plats.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du enbart är misstänkt för stöld och inte för medhjälp till stöld så börjar vi att se till vad som står i Brottsbalken om detta brott.

Enligt 8 kap 1§ Brottsbalken stadgas att den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. Vidare stadgas i 8 kap 2§ Brottsbalken att brott som avses i 8 kap 1§ med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader.

Eftersom du skriver i frågan att du "nekade till böter" så utgår jag ifrån att det är ringa stöld som du är misstänkt för. För att förtydliga ytterligare så brukar man för att skilja mellan stöld och ringa stöld utgå från värdet på det stulna då det är detta som först och främst avgör valet mellan dessa två rubriceringar, gränsdragningen är något svävande beroende på omständigheterna i övrigt, men vid ca 1000kr brukar det övergå från att betraktas som ringa stöld i till stöld. Utifrån det du beskriver är det svårt för mig att bedöma hur stor risk det är för att du blir dömd för detta brott, men om det är som du säger att inget stöldgods hittats på dig och att det inte finns någon övrig bevisning så har säkerligen goda chanser att bli friad från detta brott.

Vad gäller medhjälp till stöld så framgår 23 kap 4 § Brottsbalken att ansvar ska ådömas inte bara den som utfört en gärning utan även den som främjat gärningen med råd eller dåd. Detta kan innefatta olika handlingar, såväl passiva som aktiva. Vidare stadgas i 23 kap 5 § Brottsbalken att medverkan som endast varit ringa ska vara fri från ansvar. Det blir i slutändan upp till rätten att avgöra hur stor inverkan de anser att du haft på det brott som begåtts. Återigen så är det svårt för mig att veta hur stor risk det är att du dömd för detta då jag inte vet alla omständigheter i fallet. Om du dock inte på något sätt har medverkat eller stulit något själv så kan du givetvis inte heller dömas för detta. Detta är dock upp till domstolen att bedöma.

Jag hoppas att jag upplyst dig om rättsläget. Tveka inte att höra av dig till oss på info@lawline.se ifall du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Simon Gille-Johnson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (745)
2021-12-02 Hur mycket kan jag få i böter om jag snattat för under 50 kr?
2021-12-01 Påföljder för unga vid snatteri och försök till snatteri
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?

Alla besvarade frågor (97608)