straff vid penningtvättsbrott

2021-06-16 i Övriga brott
FRÅGA
har rättegång om penningtvätt brottParagraf 3Den misstanke som finns på mig är 50tusen kronerHar fast jobb aldrig varit dömd tidigare eller misstänkt.Händelse skedde för 3årsen Vad för straff kan dom ge?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilken typ av straff och hur långt ett straff kan bli om du står åtalad för penningtvättsbrott enligt 3 § i lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (penningtvättsbrottslagen)

Vilket straff som kan bli aktuellt och hur långt ett straff kan bli regleras i penningtvättsbrottslagen och brottsbalken (BrB).

Varje enskilt brott har en straffskala som beskriver vilken typ av påföljd som kan bli aktuell och hur långt ett straff får vara

Straffet för ett brott ska bestämmas med hjälp av brottets straffvärde, vilket exempelvis bedöms genom att beakta vilken skada den brottsliga gärningen medfört (29 kap. 1 § BrB). Andra omständigheter som påverkar straffvärdet är eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter i det enskilda fallet (29 kap. 2 § och 29 kap. 3 § BrB). Straffvärdet ska bestämmas inom gränserna för brottets straffskala. Vilken straffskala ett brott har anges i varje enskild straffbestämmelse, och beror av hur allvarlig den aktuella brottstypen är i jämförelse med andra brottstyper.

I ditt fall rör åtalet penningtvättsbrott. Straffskalan för penningtvättsbrott är fängelse i lägst 14 dagar till högst 2 år (3 § penningtvättsbrottslagen).

Trots att fängelse finns i straffskalan finns möjlighet att en annan påföljd blir aktuell

I svensk rätt finns en uppfattning att fängelse generellt sett är en olämplig påföljd. Domstolen ska i sin bedömning av om fängelse är en lämplig påföljd beakta omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Omständigheter som beaktas är brottets bedömda straffvärde, den tilltalades eventuella tidigare brottslighet och vilken typ av brott som den tilltalade nu står åtalad för (30 kap. 4 § BrB). Påföljder som istället kan bli aktuella om fängelse bedöms vara olämpligt är villkorlig dom eller skyddstillsyn (30 kap. 7 § eller 30 kap. 9 § BrB).

Vad innebär detta för dig
Jag kan tyvärr inte fastställa vad straffet blir för dig om du döms för det aktuella brottet du är åtalad för, eftersom jag saknar kännedom om omständigheterna. Straffets längd kan bara beslutas av en domstol. Det jag kan säga är att straffskalan är fängelse i lägst 14 dagar och högst 2 år. På grund av att fängelse normalt ses som en olämplig påföljd i svensk rätt är det möjligt att skyddstillsyn eller villkorlig dom bedöms vara lämpligare påföljdsalternativ.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (973)
2021-07-22 Polismärke vid registreringsskylt
2021-07-22 Får jag bära skyddsväst och/eller uniform vid airsoftspel?
2021-07-20 Får min granne blockera in- och utfarten och därmed försvåra åtkomsten till min fastighet?
2021-07-13 Hög och störande musik, brottsligt?

Alla besvarade frågor (94160)