FrågaSTRAFFRÄTTNarkotikabrott23/10/2019

Straff vid innehav av 0,69 gram cannabis

hur länge straffas man av att inneha 0,69g cannabis (Ringabrott)

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen. Enligt 1 § i lagen kan den som olovligen innehar, brukar, förvärvar eller på annat sätt tar befattning med narkotika dömas för narkotikabrott av normalgraden. Anses brottet vara ringa med beaktande av omständigheterna ligger straffet på böter eller fängelse upp till sex månader, enligt 2 §.

Enligt praxis ligger gränsens mellan ringa och normalgrad av narkotikabrott på 50 g. Över 50 g utgör brott av normalgrad enligt 1 § och straffet kan utgöra, om brottet är medvetet, fängelse i högst tre år.

Däremot görs en bedömning utifrån varje enskilt fall, därmed kan det vara svårt att bedöma ifall brottet är av normalgraden eller ringa bara av mängden narkotika.

Vänliga hälsningar,

Joan SardarRådgivare
Hittade du inte det du sökte?