Straff vid brott mot vapenlagen och överlåtelse av narkotika.

2017-11-03 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Jag undrar vilket straff jag kan vänta mig...var 18 år när jag begick brottet.Polisen gjorde husrannsakan och hittade ca 50st 22mm ammunition samt ca 50g hasch. Pga alla tillbehör så som våg, påsar och försäljningslistor är jag nu misstänkt för överlåtelse.Jag är alltså misstänkt för överlåtelse av narkotika, samt eget bruk och brott mot vapenlagen - olaga innehav av ammunition. Jag har erkänt. Vilket straff kan jag vänta mig? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om vi börjar med att se till det olaga innehavet av ammunition så döms den som innehar ammunition, utan att ha rätt till det, till böter eller fängelse i högst sex månader, detta framgår av 9kap 2d§ i Vapenlagen.

Angående misstanken om överlåtelse av narkotika så sker bedömningen utifrån hur grovt brottet är. Enligt huvudregeln i 1§ Narkotikastrafflagen så döms den som olovligen överlåter narkotika för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Däremot om brottet med hänsyn till arten och mängden anses som ringa så döms personen till ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst 6 månader, detta framgår av 2§ Narkotikastrafflagen. Är brottet istället att anse som ett grovt narkotikabrott så döms den skyldige till fängelse i lägst 2 år och högst 7 år, vid bedömningen om brottet anses som grovt så tar man i beaktning om brottet utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i stor omfattning eller som en affärsverksamhet samt om det avsett en särskild stor mängd narkotika eller om narkotikan varit av farlig art, detta stadgas i 3§ Narkotikastrafflagen.

Med vänlig hälsning,

Simon Gille-Johnson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (549)
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?
2021-09-03 Varför får man inte ta droger när vi har demokrati i Sverige?
2021-08-31 Kan polisen konfiskera industrihampa?
2021-08-30 Är det lagligt att odla industrihampa inomhus?

Alla besvarade frågor (95700)