Straff vid barnvåldtäkt

FRÅGA
mitt barnbarn är 12 år och blev utsatt för en grov våldtäkt av en 16 åring. Det uppstod svåra underlivsskador utöver svårt trauma. Vilket straff får en 16 åring?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!


Naturligtvis kan straffet variera på grund av väldigt många olika faktorer i det enskilda fallet, men jag kan ge ett ungefärligt svar.

Våldtäkt mot barn respektive grov våldtäkt mot barn (6 kap. 4 § Brottsbalken, här) kan den dömas till, som har samlag med någon under femton år. Om gärningsmannen har använt våld eller hot eller om det har uppstått allvarliga skador torde våldtäkten vara grov; om inte annat måste man säga att skadorna visar på särskild hänsynslöshet.

Grov våldtäkt mot barn bestraffas som huvudregel med 4-10 års fängelse. När man bestämmer straffet tar man enligt 29 kap. 1-3 §§ Brottsbalken hänsyn till vissa försvårande och förmildrande omständigheter (t.ex. brottets hänsynslöshet, i hur utsatt situation offret har varit med mera). Det exakta straffet kan inte avgöras utan mer information, men med hänsyn till skadorna (både de fysiska och de psykiska) samt det faktum att en tolvåring måste sägas vara i en ganska hjälplös ställning gentemot en sextonåring är det sannolikt att det hamnar en bra bit upp i straffskalan.

Något mer som även beaktas, men så att säga "efteråt", när det har fastställts hur straffvärt brottet i sig är, är gärningsmannens ungdom (29 kap. 7 § Brottsbalken). Ett straff anses nämligen drabba en ung person hårdare än en äldre. Vanligen döms en 16-åring till c:a en fjärdedel av det straff som en fullvuxen skulle ha dömts till. Det kan dock även bero på brottet; ju grövre det är, desto mindre "rabatt" är befogad. Detta innebär dock att straffet skulle kunna hamna under fyra år.

Även om ett ganska högt så kallat "straffvärde" liksom "straffmätningsvärde" har uppnåtts såsom jag hittills har beskrivit är det inte säkert att domen lyder på just fängelse (en annan tänkbar påföljd vore t.ex. Skyddstillsyn om vårdbehov finns för gärningsmannen eller ungdomsvård). Faktum är dock att om brottet har ett högt straffmätningsvärde och är av en sådan typ som här är aktuell, krävs det mycket för att det inte skall bli fängelse. Enligt 32 kap. 5 § Brottsbalken skall dock någon som är under 18 år oftast dömas till sluten ungdomsvård istället för fängelse, men i praktiken är sluten ungdomsvård en typ av fängelse.

Kort sagt är det alltså svårt att avgöra exakt vad straffet kommer att bli, men det är sannolikt att det blir sluten ungdomsvård som i varje fall hamnar en bit över ett år. Värt att hålla i minnet är att om domen skulle bli på exempelvis 12 månaders sluten ungdomsvård motsvarar det egentligen runt 6 års fängelse för en vuxen person.

Hoppas att jag besvarade din fråga! Återkom gärna om det är något mer du undrar!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (328)
2020-10-23 Kan det vara olagligt att tafsa?
2020-10-22 Kan man dra tillbaka ett samtycke till sex senare?
2020-10-13 Preskriptionstid för sexualbrott mot barn
2020-09-30 Frågor kring försäljning av sexuella tjänster

Alla besvarade frågor (85357)