FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB29/09/2018

Straff påföljd av stöld/ snatteri vid 1229 kronor.

Straff påföljd av stöld/ snatteri vid 1229 kronor.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om stöld och snatteri finns i Brottsbalken (BrB) kapitel 8. Till att börja med är det bra för dig att veta att jag inte kan säga exakt vilket straff/påföljd du skulle få för stöld/snatteri vid 1 229 kronor. Domstolen bedömer alltid alla brott från fall till fall, vilket betyder att domarna tar hänsyn till allt som hände vid den specifika brottssituationen och vem den specifike gärningspersonen är.

Stöld
Straffet för stöld är fängelse från två veckor till högst två år (BrB 8 kap. 1 §). Om stölden är i en butik brukar domstolen bedöma att gränsen mellan det allvarligare brottet stöld och det mindre allvarliga brottet snatteri går vid 1 000 kronor. Om stölden sker utanför butik brukar gränsen vara ännu lägre, t.ex. stöld från handväska. I ditt fall vid 1 229 kronor är det alltså troligt att domstolen bedömer brottet som stöld oavsett hur det skedde.

Domstolen kan också bedöma att stölden är så allvarlig att det handlar om grov stöld, t.ex. om gärningspersonen hade ett vapen. Straffet är då fängelse från sex månader till högst sex år (BrB 8 kap. 4 §).

Snatteri
Straffet för snatteri är böter eller fängelse från två veckor till högst sex månader (BrB 8 kap. 2 §). Som nämnt ovan är det dock troligt att domstolen bedömer att brottet är allvarligare på grund av det höga beloppet och alltså inte snatteri.

Straff
Vad jag kan säga om straffet är att domstolen oftast inte beslutar att ge det högsta möjliga straffet. För en stöld är det alltså inte troligt att straffet blir hela två år. Vad som påverkar straffbedömningen är t.ex. om gärningspersonen tidigare har begått brott, då är det troligt att straffet blir högre (BrB 29 kap. 4 §), eller om gärningspersonen är ung, då är det troligt att straffet blir lägre. Är gärningspersonen under 21 år får domstolen också döma till lägre straff än vad som står i lagen, för stöld kan domarna alltså besluta att straffet bara blir böter (BrB 29 kap. 7 §).

Sammanfattningsvis är straffet för stöld fängelse från två veckor till högst två år. Exakt vad domstolen beslutar beror på hur stölden gick till och vem gärningspersonen är.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Tova AnderssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?