Straff och påföljd för narkotikasmuggling

Hej! Behöver hjälp då jag sitter och skriver en novell i detta nu om straff. Vad är straff och påföljd om man smugglar 2 kilo kokain?

Mvh Bosse

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket straff och påföljd som blir aktuellt för smuggling av två kilo kokain.

Smuggling av narkotika regleras i Lag (2000:1225) om straff för smuggling.

I 3 § Lag (2000:1225) om straff för smuggling framgår det att den som, i samband med införsel till landet av en vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel, uppsåtligen bryter mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla varan till tullbehandling, döms för smuggling till böter eller fängelse i högst två år.

Om en gärning som avses i 3 § gäller narkotika, döms för narkotikasmuggling till fängelse i högst tre år, 6 § Lag (2000:1225) om straff för smuggling.

Eftersom det rör sig om större mängd kokain kommer brottet sannolikt att klassas som grovt.

I 6 § 3 st Lag (2000:1225) om straff för smuggling framgår det att om brottet är att anse som grovt, döms för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen avsett en särskilt stor mängd narkotika, om gärningen ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, eller om verksamheten eller gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Det finns ytterligare en grad av narkotikasmuggling, synnerligen grov narkotikasmuggling, 6 § 4 st Lag (2000:1225) om straff för smuggling. Straffskalan för synnerligen grov narkotikasmuggling är fängelse i lägst sex år och högst tio år. För att brottet ska anses vara synnerligen grovt ska det röra sig om en synnerligen stor mängd.

Sammanfattningsvis skulle smuggling av 2 kilo kokain, med största sannolikhet, rubriceras som grov narkotikasmuggling med ett fängelsestraff på mellan 2 till 7 års fängelse. Av praxis framgår det att smuggling av den aktuella mängden lett till ett fängelsestraff på 5-6 år.

Lycka till med novellen!

Med vänliga hälsningar,

Melvin KericRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”