Straff och ersättning vid urkundsförfalskning

2016-05-31 i Övriga brott
FRÅGA
Va kan en person få som förfalskat min namnteckning? Kan jag få ersättning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man förfalskar någons namnteckning gör man sig skyldig till urkundsförfalskning enligt 14:1 brottsbalken. För urkundsförfalskning kan man bli dömd till fängelse i upp till två år. Om förfalskningen har skett under förmildrande omständigheter kan det bli så att gärningsmannen istället döms till förvanskning av urkund som finns i 14:2 brottsbalken. Då kan gärningsmannen istället bli dömd till böter eller till fängelse i högst 6 månader.

På grund av de få omständigheterna jag fått kring situationen vågar jag mig tyvärr inte på någon bedömning om det föreligger något brott eller ej.

Ersättning

Vad gäller dina möjligheter till ersättning för ett eventuellt brott kan du som målsägande be en åklagare att tillsammans med brottmålet även ta upp frågan om skadestånd i samma mål. Detta under förutsättning att en process är igångsatt. Annars kan du som enskild väcka talan om skadestånd vid tingsrätt, detta blir då ett så kallat tvistemål. För att väcka talan får du skriva en stämningsansökan mot den skadeståndsskyldige och skicka in denna till behörig tingsrätt. Mer om detta kan du läsa på domstolens hemsida.

Skadeståndsreglerna hittar du i skadeståndslagen här. Enligt 2:2 skadeståndslagen har man rätt till ersättning för ekonomisk skada vid brott och i 2:3 skadeståndslagen anges att om man utsatts för en allvarlig kränkning genom brott ska man bli ersatt för den skadan.

Du har alltså möjlighet att få ersättning vid brott.

Hoppas att du fått svar på din fråga, om du har vidare frågor är du välkommen att återkomma.

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (919)
2021-03-05 Gäller ett tillträdesförbud en enskild butik eller en hel butikskedja?
2021-03-04 Är det brottsligt att tänka en tanke?
2021-02-28 Snattat godis för 50 kr och får en prick, påverkar det mitt körkort?
2021-02-28 Vad är det för brott om man köper en nakenvideo från en 17 åring?

Alla besvarade frågor (89992)