Straff för tillgrepp av fortskaffningsmedel när brottet begåtts av minderårig

Om en minderårig tar föräldrarnas bilnycklar och kör olovligt, vad kan de få för straff om hen är 17 snart 18? Kan man anmäla i efterhand eller måste de ha bevis?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!
Det brott som kan bli aktuellt i detta fall är tillgrepp av fortskaffningsmedel. Detta brott kan, om brottet inte är grovt (vilket jag inte får intryck av att det är i detta fall), ge högst två års fängelse, se 8 kapitlet 7 § Brottsbalken.

Det är svårt för mig att med precision uttala mig om vilket straff den minderårige kan riskera att få för det olovliga körandet om denne blir fälld för brottet. Minderårigheten kommer dock att beaktas. Troligtvis kommer den minderårige, om denne döms för brottet, att bli dömd till att få betala böter, alternativt i kombination med en villkorlig dom. Om bilen skadades under bilfärden kan den minderårige därtill bli skadeståndsskyldig för den aktuella skadan.

Brottet kan anmälas i efterhand. Om brottet anmäls senare än fem år efter det att brottet begicks kommer dock den minderårige, även om denne blir dömd för brottet, inte att dömas till någon påföljd för brottet då brottet efter denna tidsperiod har preskriberats, se 35 kapitlet 1 § Brottsbalken.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo