Straff för skattebrott

2019-02-23 i Övriga brott
FRÅGA
Funderar på vad min sambo kan tänkas få för straff för fusk med reseavdrag i deklarationen om hon blir granskad.Beloppet handlar om ca.75000kr under två år o hon har en årsinkomst på ca 400000.
SVAR

Hej,

Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline!

Skattebrott regleras i skattebrottslagen (SBL). Skattebrott är indelat tre graderingar: grovt, normalt och ringa. När man ska bestämma vilken grad brottet ska anses vara så ska man ta hänsyn till samtliga omständigheter. Beloppet som undanhålls staten är av stor vikt för denna bedömning. Det går inte sätta någon exakt gräns men enligt motiven till lagen så ska belopp som understiger 3/4 av prisbasbeloppet i regel anses vara ringa. Dagens prisbasbelopp är 46 500 kr, vilket betyder att gränsen för ringa skattebrott skulle gå vid 46 500 kr x 0,75 = 34 875 kr.

När det kommer till frågan om brottet ska rubriceras som grovt så måste det röra sig om mycket stora belopp, SBL 4 §. I praxis har dömd det sällan för grovt skattebrott om beloppet understiger 10 prisbasbelopp. Alltså 465 000 kr i dagens värde.

Med tanke på att din sambo har undanhållit ca 75 000 kr i skatt från det allmänna så är det mycket troligt att detta kommer att anses som skattebrott av normalgraden, SBL 2 §. Straffet för det är fängelse i max 2 år, SBL 2 §. Skattebrott är ett sk. artsbrott, vilket innebär att det ska till särskilda skäl för att fängelse inte sa dömas ut, men villkorlig dom och samhällstjänst har också dömts ut, jfr NJA 2000 s 190.

Det är svårt att veta hur stort fängelsestraff domstolen kommer att döma ut men med tanke på beloppet så är det väldigt osannolikt att straffet kommer att uppgå till 2 år. Fängelse är dock sannolikt.

Hoppas detta är varit till hjälp!

Vänligen,

David Gardell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (669)
2019-08-22 Inte principiellt övergrepp i rättssak att fråga potentiell anmälare om brottsanmälan
2019-08-20 Får man spela in någon utan att berätta om det?
2019-08-16 Vad innebär övergrepp i rättssak?
2019-08-16 Övergrepp i rättssak?

Alla besvarade frågor (72173)