Straff för ringa narkotikabrott

2013-06-26 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej jag undrar om ringa narkotikabrott alltid förblir ett brott som enbart ger böter(Cannabis, THC) även om det sker upprepade gånger tex säg 20 gånger hos en enskild individ. Jag har inte hittat någon information på nätet kring detta men med tanke på att brottet inte är allvarligt så borde de förbli ett bötesbrott alla gånger?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om straff för ringa narkotikabrott hittar du i Narkotikastrafflagen (NSL), se här, och i Brottsbalken (BrB) se här.

Enligt NSL 2§ så kan ringa narkotikabrott ge upp till sex månaders fängelse så det är alltså fullt möjligt att bli dömd till fängelse för ringa narkotikabrott även om brottet normalt bestraffas med böter. Vilket straff man får beror helt och hållet på domstolens bedömning av brottets straffvärde i det enskilda fallet. Till exempel så beror det på vilken typ av narkotika det rör sig om, hur mycket det är och ifall det är avsett för personligt bruk eller inte. När man bedömer straffvärdet av brottet så ska dessutom återfall tas med som en försvårande omständighet (BrB 29 kap 4§). Man kan alltså mycket väl bli dömd till fängelse.

Med vänliga hälsningar

Pierre Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (556)
2021-11-22 Vilken påföljd får man för innehav av 15 gram cannabis?
2021-11-17 Är spice olagligt?
2021-10-31 Hur länge finns THC kvar i blodet efter konsumtion av cannabis?
2021-10-28 Straffvärde vid innehav av 5 gram kokain

Alla besvarade frågor (97307)