Straff för narkotikasmuggling

2015-10-27 i Narkotikabrott
FRÅGA
vad kan man får för narkotikasmuggling, alternativt medhjälp till narkotikasmuggling.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Bestämmelser om straff för smuggling av narkotika finns i Lag om straff för smuggling, som du hittar här.

Enligt 3 § döms för brottet smuggling till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är att anse som ringa ska enligt 4 § för brottet dömas penningböter. Om brottet är att anse som grovt döms enligt 5 § för grov smuggling till fängelse, lägst 6 månader och högst 6 år. Enligt 23 kap 4 § brottsbalken ska även den som medhjälpt till brottet dömas till ansvar.

Straffskalan för narkotikasmuggling eller medhjälp till narkotikasmuggling täcker alltså allt ifrån böter till 6 års fängelse. Exakt vilken påföljd en gärningsman eller en medhjälpare får beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna Backman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (464)
2020-11-27 Maxstraff för grovt narkotikabrott
2020-11-25 Vad kan hända mitt barnbarn som är misstänkt för ringa narkotikabrott?
2020-11-19 Uppsåtsbedömning vid narkotikabrott eget bruk m.m
2020-11-16 Narkotikabrott cannabis - vilket straff?

Alla besvarade frågor (86567)