Straff för narkotikabrott

2016-09-27 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej jag undrade vad straffet för 100 gram cannabis och 100 ecstasy tabletter blir? Det jag är formellt misstänkt för är överlåtelse av narkotika.tack i förhand
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är tyvärr svårt för mig att säga exakt vad straffet blir eftersom att detta beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Generellt kan sägas att straffskalan för narkotikabrott av normalgraden, 1 § Narkotikastrafflagen (NSL), är fängelse i högst 3 år.

Det är inte troligt att brottet kommer att betraktas som ringa. I fallet RH 2001:61 bedömdes överlåtelse av 94 ecstasytabletter vara ett brott av normalgraden. I fallet NJA 2012 s. 849 bedömdes innehav, i överlåtelsesyfte, av 50 ecstasytabletter vara ett brott av normalgraden. Med hänsyn till den mängd narkotika du står åtalad för bör brottet i vart fall inte vara att betrakta som ringa.

Huruvida brottet ska anses vara grovt eller inte enligt 3 § 1 st NSL beror på om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt. Andra omständigheter som kan vara relevanta är mängden narkotika samt vilken typ av narkotika det rör sig om. Eftersom att jag inte vet någonting om omständigheterna kan jag tyvärr inte säga om det finns något som tyder på att brottet är att anse som grovt. Straffskalan för ett grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år.

Det bör även nämnas att detta kan betraktas som två brott. Exempelvis skulle detta kunna betraktas som två narkotikabrott av normalgraden. Eftersom att det är två brott ändras straffskalan något. Hur den sammanlagda straffskalan ska räknas fram i ett fall med två narkotikabrott av normalgraden framgår av 26 kap 2 § 2 st p1 Brottsbalken. Straffskalan blir i detta fall fängelse i högst 4 år.

Oavsett om brottet är att anse som ett brott av normalgraden, ett grovt narkotikabrott eller två brott av normalgraden kan sägas att straffet måste hållas inom den straffskala som är föreskriven för dessa brott. Det är som sagt svårt att säga exakt vad straffet kommer att bli eftersom att det finns en mängd olika omständigheter som kan anses vara förmildrande alternativt försvårande. Exempel på sådana omständigheter finner du i 29 kap Brottsbalken. Efter att ha gått igenom lite olika rättsfall så kan jag däremot säga att det är troligt att påföljden kommer att bestämmas till fängelse, dock beroende på eventuella förmildrande omständigheter. Viktigt att komma ihåg är att straffet oftast utgår någonstans i den lägre änden av straffskalan och därefter beaktas omständigheter som kan påverka. Det är sällan som maxstraffet döms ut.

Hoppas att jag besvarade din fråga på ett tillfredställande vis och att detta gav någon klarhet gällande vad straffet skulle kunna bli

Har du ytterligare frågor så vänd dig gärna till Lawline igen

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (463)
2020-11-25 Vad kan hända mitt barnbarn som är misstänkt för ringa narkotikabrott?
2020-11-19 Uppsåtsbedömning vid narkotikabrott eget bruk m.m
2020-11-16 Narkotikabrott cannabis - vilket straff?
2020-11-13 Kan förare bli skyldig till medhjälp om passagerare har narkotika på sig?

Alla besvarade frågor (86427)