Straff för narkotikabrott

Hej jag undrade vad straffet för 100 gram cannabis och 100 ecstasy tabletter blir? Det jag är formellt misstänkt för är överlåtelse av narkotika.tack i förhand

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är tyvärr svårt för mig att säga exakt vad straffet blir eftersom att detta beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Generellt kan sägas att straffskalan för narkotikabrott av normalgraden, 1 § Narkotikastrafflagen (NSL), är fängelse i högst 3 år.

Det är inte troligt att brottet kommer att betraktas som ringa. I fallet RH 2001:61 bedömdes överlåtelse av 94 ecstasytabletter vara ett brott av normalgraden. I fallet NJA 2012 s. 849 bedömdes innehav, i överlåtelsesyfte, av 50 ecstasytabletter vara ett brott av normalgraden. Med hänsyn till den mängd narkotika du står åtalad för bör brottet i vart fall inte vara att betrakta som ringa.

Huruvida brottet ska anses vara grovt eller inte enligt 3 § 1 st NSL beror på om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt. Andra omständigheter som kan vara relevanta är mängden narkotika samt vilken typ av narkotika det rör sig om. Eftersom att jag inte vet någonting om omständigheterna kan jag tyvärr inte säga om det finns något som tyder på att brottet är att anse som grovt. Straffskalan för ett grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år.

Det bör även nämnas att detta kan betraktas som två brott. Exempelvis skulle detta kunna betraktas som två narkotikabrott av normalgraden. Eftersom att det är två brott ändras straffskalan något. Hur den sammanlagda straffskalan ska räknas fram i ett fall med två narkotikabrott av normalgraden framgår av 26 kap 2 § 2 st p1 Brottsbalken. Straffskalan blir i detta fall fängelse i högst 4 år.

Oavsett om brottet är att anse som ett brott av normalgraden, ett grovt narkotikabrott eller två brott av normalgraden kan sägas att straffet måste hållas inom den straffskala som är föreskriven för dessa brott. Det är som sagt svårt att säga exakt vad straffet kommer att bli eftersom att det finns en mängd olika omständigheter som kan anses vara förmildrande alternativt försvårande. Exempel på sådana omständigheter finner du i 29 kap Brottsbalken. Efter att ha gått igenom lite olika rättsfall så kan jag däremot säga att det är troligt att påföljden kommer att bestämmas till fängelse, dock beroende på eventuella förmildrande omständigheter. Viktigt att komma ihåg är att straffet oftast utgår någonstans i den lägre änden av straffskalan och därefter beaktas omständigheter som kan påverka. Det är sällan som maxstraffet döms ut.

Hoppas att jag besvarade din fråga på ett tillfredställande vis och att detta gav någon klarhet gällande vad straffet skulle kunna bli

Har du ytterligare frågor så vänd dig gärna till Lawline igen


Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”