Straff för köp av sex utomlands?

FRÅGA
Hejsan! Säg att jag som svensk medborgare skulle besöka ett land och begå en handling där som är enligt svensk lag förbjuden men inte enligt det landets lagar jag besökt. Kan jag bli dömd för den handlingen här i Sverige då? Ett exempel: Jag reser till Amsterdam och köper sex av en prostituerad, återvänder sedan till Sverige. Kan jag då blir dömd för sexhandel här i Sverige även fast handlingen är laglig i det aktuella landet?
SVAR

Hej

Sexköpslagen, 6:11 Brottsbalken, bör läsas så att den som köper en sexuell tjänst begår ett brott oavsett var i världen sexköpet äger rum. För att du ska kunna dömas för brottet här i Sverige krävs dock att svensk domstol har jurisdiktion över handlingen. Svensk jurisdiktion för brott som har begåtts utomlands föreligger om 1) brottet har begåtts av en svensk medborgare eller utlänning med hemvist i Sverige (samt ett antal andra exempel på utlänning som befinner sig här i riket) och 2) gärningen är straffbelagd även på den plats där gärningen begåtts, s.k. dubbel straffbarhet, se 2:2 Brottsbalken här.

Eftersom det inte är kriminaliserat att köpa sex i Amsterdam kan du alltså inte dömas för gärningen i Sverige. I Norge däremot är det kriminaliserat att köpa sex, vilket innebär att du kan dömas här i Sverige för brottet om du har köpt sex av en prostituerad i Oslo exempelvis.

Victor Sundh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (311)
2020-06-30 Straffbart att skicka nakenbilder?
2020-06-27 Kan en kvinna som haft sex med en drogpåverkad man dömas för våldtäkt av den nya samtyckeslagen?
2020-06-17 Vad är skillnaden på våldtäkt och sexuellt övergrepp?
2020-06-16 Påföljd vid sexuellt ofredande

Alla besvarade frågor (81641)