FrågaSTRAFFRÄTTNarkotikabrott23/04/2018

Straff för innehav av narkotika

Hej, har tidigare vart dömd 2014 för ringa narkotika. Blev tagen med 2 påsar kokain, (oklart hur rent det var). Min fråga är, hur ser straffet ut för innehav?

MVH

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom kokain är ett narkotiskt preparat är Narkotikastrafflagen tillämplig. I dess 1 § föreskrivs att den som olovligen innehar narkotiska döms, om gärningen sker uppsåtligen, till fängelse i högst tre år. Om brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter är att anse som ringa, döms man enligt 2 § Narkotikastrafflagen för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader.

När det gäller att bedöma om brottet ska anses vara ringa eller av normalgraden tas hänsyn till den art och mängd som narkotikan är av. Oftast bedöms innehav av kokain inte som ringa, utan som narkotikabrott av normalgraden. Beroende på hur stor mängd som påsarna innehåller kan det kanske finnas utrymme för att bedöma det som ringa.

För narkotikabrott av normalgraden döms, som sagt, till fängelse i högst tre år. När det sedan ska göras en straffvärdebedömning, alltså hur långt straffet ska vara, finns en mängd olika faktorer som är av betydelse. Till exempel om gärningen inneburit skada, kränkning eller fara, vad den misstänkte insett och dennes avsikter och motiv. Vidare om den misstänkte avsett att brottet skulle fått allvarligare följder än vad det fått och om handlandet haft samband med bristande omdömesförmåga. Hur rätten skulle bedöma sådana omständigheter och därmed straffvärdet är inget jag kan ta ställning till nu.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?