Straff för införsel av alkohol i Sverige

2020-11-05 i Övriga brott
FRÅGA
Villken straff ska jag få för smuggling av alkohol
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om smuggling finns i smugglingslagen.

Smuggling av alkohol som brott

Specifikt bestämmelsen om smuggling av alkohol finns i smugglingslagen 3 §.

Alkohol är en sådan vara där det finns införselrestriktioner och det finns alltså villkor för att få föra in alkohol i Sverige. Om man inte anmäler alkoholen till tullbehandling med avsikt så gör man sig skyldig till smuggling.

Det krävs även att alkoholen inte ska vara avsedd för privat bruk för att man ska kunna göra sig skyldig till smuggling (se NJA 2000 s 256). Om personen är över 20 år och har handlat för sitt privata bruk, så bör alltså inte personen kunna göra sig skyldig till smuggling och därmed inte kunna få ett straff. Detta eftersom det då inte finns villkor för att få föra in alkoholen i Sverige och då behöver du inte anmäla alkoholen för tullbehandling.

Straffet för smuggling

Straffskalan för smuggling av alkohol är böter eller fängelse i högst två år (smugglingslagen 3 § första stycket). Det vanligaste straffet är böter, men det bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Om mängden alkohol är liten så bör det röra sig om ringa smuggling, och då kan du endast bli skyldig att betala penningböter (smugglingslagen 4 §).

Om det rör sig om införsel som är i led av en systematisk eller omfattande art, dvs. oftast när det rör sig om organiserad införsel, så kan du göra dig skyldig till grov smuggling (smugglingslagen 5 §). Då kan du få avtjäna ett fängelsestraff på sex månader och upp till sex år.

Sammanfattning

Införsel av alkohol omfattas av brottsbestämmelsen om smuggling, om mängden alkohol inte är för privat bruk och/eller om personen är under 20 år som för in alkoholen. Straffet för smuggling av normalgraden är böter eller fängelse i högst två år. Det finns även en möjlighet att dömas till ringa eller grov smuggling.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (960)
2021-06-17 Är det brottsligt om någon utsätter mig för kränkande tillmälen?
2021-06-16 Preskriptionstid för barnpornografibrott
2021-06-16 straff vid penningtvättsbrott
2021-06-14 Får man ha en katana på allmän plats?

Alla besvarade frågor (93233)