Straff för grov stöld (mobiltelefon)

FRÅGA
Hej.Jag har blivit kallad till förhandling, gällande en grov stöld (mobiltelefon) i en butik. Jag kan själv inte minnas händelsen, men vet att jag hittat en mobil och efter det lämnat in den till polisen. Jag har erkänt att jag tagit med mig telefonen men inte haft för uppsåt att behålla den. Kommer inte ihåg händelsen och det var till och med min sambo som frågade om telefonen som låg på sätet i bilen. Varpå jag lämnade in den hos polisen. Vad kan jag vänta mig för straff? Har aldrig tidigare varit i trubbel med rättvisan.Tacksam för svar...//Dödsångest
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt min bedömning och utifrån det som du beskrivit i din fråga kan du som mest vänta dig villkorlig dom med dagsböter för det fall du skulle dömas för grov stöld. Det kan dock variera beroende på vilken bedömning domstolen gör under rättegång. Nedan beskriver jag mer kring den bedömning jag gjort, och vad villkorlig dom innebär.

Jag rekommenderar förövrigt att du begär en advokat om du inte redan gjort det. Eftersom du är misstänkt för grov stöld har du rätt till en offentlig försvarare (21 kap 3 a § rättegångsbalken). Behöver du hjälp med detta kan du kontakta oss på info@lawline.se.

Straffet beror i första hand på vilket brott du faktiskt döms för

I första hand är det avgörande vilket brott du döms för. Jag tolkar det som att du står åtalad för grov stöld och kommer ha detta som utgångspunkt i mitt svar.

Det kan nämnas att grov stöld inte nödvändigtvis kommer vara det brott du faktiskt döms för. Som du beskriver det har du saknat uppsåt att behålla telefonen, vilket givetvis är avgörande för huruvida du döms för grov stöld eller inte. Det utesluter dock inte att du inte döms för det lindrigare brottet egenmäktigt förfarande, eftersom du ändå tagit mobilen i din besittning (8 kap 8 § brottsbalken).

Eftersom detta är en ren bevisfråga är det dock svårt för mig att säga någon konkret om hur utfallet kommer bli, då jag inte vet mer än det du beskrivit i din fråga. Det är upp till åklagaren att bevisa sitt påstående om att du gjort dig skyldig till grov stöld (eller något annat brott).

Vilket straff kan du vänta dig?

Möjligt straff för grov stöld är fängelse mellan minst sex månader och högst sex år (8 kap 4 § brottsbalken) Utgångspunkten brukar vara det lägsta straffet. Domstolen gör sedan en bedömning av vad som är utrett kring vad som hänt, vad som stulits, och hur det stulits. Då tittar man främst på den skada eller kränkning som brottet inneburit och ditt handlande i samband med gärningen.

Då det rör sig om en mobiltelefon är skadan (förhållandevis) begränsad, men den är definitivt kännbar, och det kommer beaktas. Däremot har ditt handlande inte utsatt någon för fara och dessutom har du själv lämnat in telefonen till polisen, vilket talar för att straffvärdet hamnar lägre.

Enligt min bedömning är straffvärdet är inte högre än fängelse åtta månader. Om straffvärdet är lägre än fängelse i ett år ska inte fängelse utdömas i regel. Istället brukar domstolen i dessa fall döma ut villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Eftersom du inte tidigare är dömd för brott kan du vänta dig att dömas till villkorlig dom (30 kap 7 § brottsbalken). Villkorlig dom brukar som regel alltid förenas med dagsböter (30 kap 8 § brottsbalken).

Vad är villkorlig dom?

Villkorlig dom innebär att du hamnar på prövotid i två år (27 kap 3 § brottsbalken). Under prövotiden ska du vara skötsam och efter förmåga försörja dig (27 kap 4 § brottsbalken). Skulle du missköta dig (vilket ofta innebär att du begått ett nytt brott) kan du meddelas en varning eller så kan straffet omvandlas till en ny påföljd såsom skyddstillsyn, eller i värsta fall fängelse (27 kap 6 § brottsbalken)

Hur mycket böter du kan vänta dig är svårt för mig att svara på, men som högst kan du få 150 dagsböter.

Sammanfattning

Beroende på vilket brott du döms för (om du över huvud taget döms) kan straffet du kan vänta dig variera. Under förutsättningen att du döms för grov stöld kan du vänta dig att dömas till villkorlig dom med böter. Detta eftersom straffvärdet för det brott du eventuellt gjort dig skyldig till är relativt lågt och då det skulle vara första gången du döms för ett brott.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa fler!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (694)
2021-04-16 Ringa stöld i stressad situation?
2021-04-05 Påföljden för stöld när man är 15 år och tidigare ostraffad
2021-04-02 Vad krävs för att bli dömd?
2021-03-31 Kan expediten hålla mig kvar i butiken för att hen tror att jag snattat?

Alla besvarade frågor (91260)