Straff för grov hets mot folkgrupp

2019-07-31 i Övriga brott
FRÅGA
Vad är straffet för grov hets mot folkgrupp?
SVAR

Vad är straffet för grov hets mot folkgrupp?

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Bestämmelser om brott och straff regleras huvudsakligen i brottsbalken (BrB). Hets mot folkgrupp är ett brott mot allmän ordning och beskrivs i 16:8 BrB. Av bestämmelsens andra stycke framgår att den som döms för grov hets mot folkgrupp ska dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt eller inte ska särskilt beaktas vad det meddelande som utgjort själva brottet innehåller samt hur stor spridning detta fått.

Av bestämmelsen är det svårt att utläsa vad straffet blir i ett enskilt fall för grov hets mot folkgrupp eftersom spannet sex månader till fyra års fängelse är betydande. När en domstol faktiskt dömer till straff för grov hets mot folkgrupp kommer de beakta både eventuella förmildrande och försvårande omständigheter och därefter landa i en straffmätning som passar det enskilda fallet, men någonstans inom spannet sex månader till fyra års fängelse.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
EY Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-01 16:08
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (686)
2019-10-20 Får jag köpa antibiotika online?
2019-10-08 Vad är straffvärdet för mened?
2019-10-07 Hur anmäler man en polis för tjänstefel?
2019-10-07 Gäller svensk lag för poliser och åklagare? Vad gör jag när jag blivit falskt anklagad?

Alla besvarade frågor (73826)