Straff för grov hets mot folkgrupp

2019-07-31 i Övriga brott
FRÅGA
Vad är straffet för grov hets mot folkgrupp?
SVAR

Vad är straffet för grov hets mot folkgrupp?

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Bestämmelser om brott och straff regleras huvudsakligen i brottsbalken (BrB). Hets mot folkgrupp är ett brott mot allmän ordning och beskrivs i 16:8 BrB. Av bestämmelsens andra stycke framgår att den som döms för grov hets mot folkgrupp ska dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt eller inte ska särskilt beaktas vad det meddelande som utgjort själva brottet innehåller samt hur stor spridning detta fått.

Av bestämmelsen är det svårt att utläsa vad straffet blir i ett enskilt fall för grov hets mot folkgrupp eftersom spannet sex månader till fyra års fängelse är betydande. När en domstol faktiskt dömer till straff för grov hets mot folkgrupp kommer de beakta både eventuella förmildrande och försvårande omständigheter och därefter landa i en straffmätning som passar det enskilda fallet, men någonstans inom spannet sex månader till fyra års fängelse.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (766)
2020-05-28 Är att ljuga samma sak som mened?
2020-05-26 Kan minderårig dömas för brott vid köp av tobak?
2020-05-24 Falsk tillvitelse och vårdslös tillvitelse
2020-05-20 Olovlig befattning med smuggelgods, ringa brott.

Alla besvarade frågor (80458)