Straff för grooming

FRÅGA
Vilket straff får en vuxen som har utsatt en 15 åring för grooming. Personen har manipulerat och pressat 15 åringen att ta bilder och sända till sig och sedan hotat med att publicera dem om hen inte får fler. Personen har också försökt att få 15 åringen att träffas fysiskt också genom att manipulera och hota. Men 15 åringen har nekat. Är denna typ av hot och pressande straffbart och vilket straff kan hen få i så fall.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar brottsbalken (BrB)

För att någon ska kunna dömas för grooming krävs att personen föreslår eller stämmer träff med ett barn under 15 år i ett sexuellt syfte. Detta kan ge böter eller fängelse i högst 2 år (6 kap 10a § BrB). Det är alltså inte möjligt att straffas för grooming om personen fyllt 15 eller är äldre.

Däremot kan man göra sig skyldig till brottet barnpornografi (16:10a BrB) där gränsen går först när man fyller 18. Denna bestämmelse täcker inte enbart att aktivt fotografera en intim bild på någon under 18 år utan även att inneha intima bilder. I detta fall går straffskalan upp till 2 års fängelse.

Att pressa någon att ta intima bilder och att hota med att sprida dessa om man inte skickar flera räknas som försök till utnyttjande av barn för sexuell posering resp. grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. I dessa två fall om barnet är över 15 år så krävs att poseringen varit ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. I det första fallet består straffet av böter eller fängelse i högst två år. I det senare minst 6 månader och högst 6 år. (6 kap 8 § BrB).

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline,

Med vänlig hälsning

Klara Zethraeus
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (445)
2021-10-26 Preskriptionstid vid sexuella övergrepp
2021-10-21 Är köp av "nakenmassage" ett brott?
2021-10-15 Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?
2021-10-14 Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?

Alla besvarade frågor (96616)