Straff för förskingring

FRÅGA
Min sambo har blivit anmäld till förskingring av sin arbetsgivare "en bensinmack", hon har vid flera tillfällen ätit utav snabbmaten under tunga arbetspass och vid tillfällen tagit små pengar så som 10or och femmor sådant som blivit växel. Hon har vid ett tillfälle tagit emot kontanter för en stock snus där kunden inte velat ha kvitto och bara gått, dem pengarna stoppade hon i egen ficka och detta fångades på övervakningskamera.Vad kan straffet bli för henne?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Det är som du förstår omöjligt för oss på Lawline att bedöma var ett straff i ett enskilt fall skulle hamna. Men straffet för förskingring är enligt Brottsbalken 10 kap 1 § fängelse i högst två år. Lägsta straff framgår inte av lagtexten men är 14 dagars fängelse vilket framgår av 26 kap 1 § i brottsbalken. Om förskingringen skulle anses som ringa döms man istället enligt BrB 10 kap 2 § för undandräkt, och där är straffet böter eller fängelse i högst sex månader.

Det finns även möjligheter i lagen att istället för ett i lagen föreskrivet fängelsestraff utdöma villkorlig dom som kan förenas med böter istället. I svensk rätt finns en grundprincip att om det är möjligt med hänsyn till brottet, straffvärdet och så vidare välja en annan påföljd än fängelse, denna princip framgår av BrB 30:4.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (187)
2020-11-18 Pengar (kontanter) upphittat på gatan, skyldigheter?
2020-10-31 Vilket brott om någon överför pengar från företaget till sig själv?
2020-10-20 F.d pojkvän vägrar att lämna tillbaka saker, olovligt förfogande.
2020-09-15 Vad är mutbrott?

Alla besvarade frågor (86487)