Straff för felaktig sopsortering enligt avfallsförordningen

FRÅGA
Jag undrar vad straffet är om en inte följer avfallsförordningen. Som jag har förstått det är jag skyldig att sortera mitt eget avfall (plast, papp, glas, metall, osv) oavsett om kommunen hjälper mig med en egen avfallstunna (vid mitt hus/lägenhet) eller om jag behöver ta mig till förpackningsåtervinningen samt den stora tippen. Jag undrar även vem som ser till att förordningen följs.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du är skyldig att sortera enligt förordningen

Det stämmer att vi i Sverige enligt avfallsförordningen är skyldiga att sortera vissa typer av avfall separat från varandra. I avfallsförordningen står det exempelvis att brännbart avfall ska avskiljas annat avfall och att plastförpackningar, metallförpackningar och elektroniska produkter ska sorteras och lämnas till insamlingssystem.

Det finns inget straff för att inte sopsortera

Enskilda som inte sorterar avfall enligt avfallsförordningen kan inte få något straff för detta eftersom skyldigheten inte är straffsanktionerad. Det finns vissa straff kopplade till avfallsförordningen, men dessa blir aktuella först när personer skapat större föroreningar eller skador på miljön genom exempelvis farlig kemikaliehantering. (29 kap. miljöbalken).

Enskilda kommuner kan dock ha lokala straffavgifter

I avfallsförordningen framgår det dock att enskilda kommuner har rätt att meddela tvingande regler om hur hanteringen av hushållsavfall ska ske i den kommunen. (75 § avfallsförordningen). I vissa kommuner kan exempelvis felaktig sopsortering innebära straffavgifter enligt kommunala bestämmelser. I media finns även exempel på att kommuner skickar ut anställda "sopspioner" för att upptäcka felaktig sortering. Hur vanligt det egentligen är med sopspioner kan dock jag inte svara på.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Hambert
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (623)
2019-11-12 Hur länge finns en dom kvar i belastningsregistret?
2019-11-09 Vad menas med speciallag?
2019-11-08 Pass i Teheran
2019-11-01 Skolfråga lag utan sanktion

Alla besvarade frågor (74543)