Straff för bidragsbrott

2015-09-17 i Övriga brott
FRÅGA
Hej. Jag har "åkt dit " för bidragsfusk gällande VAB. Detta har till mesta delen gjorts medvetet (några omedvetna missar) vid upprepade tillfällen av mig, något jag skäms över och ångrar djupt. Jag har fått ut en felaktig summa på ca 27000. Jag utgår från att ärendet kommer polisanmälas och att det blir rättegång. Något som känns otroligt jobbigt såklart men det är den konsekvens jag räknar med. Vad jag undrar är vilket straff jag kan räkna med? Kommer jag hamna i fängelse eller kan jag få villkorligt vilket är mest troligt? Jag är ostraffad sedan tidigare,lever ett vanligt liv som ensamstående mamma med fast jobb och tre barn,varav den yngsta är 3 år.
SVAR

Tack för din fråga.

Bidragsbrott utdöms i enlighet med bidragsbrottslagen (2007:612) som du hittar här. För att kunna dömas till bidragsbrott krävs uppsåt, det vill säga att man agerat med vetskap om dess fusk, eller att man varit grovt oaktsam i form av exempelvis uppenbar slarvighet. Då du själv nämner att bidragsfusket skett medvetet är brottet således uppsåtligen begått.

Brottet finns i tre grader; ringa, normalt och grovt. Då det är många aspekter som beaktas vid bedömningen kan utfallet te sig olika från fall till fall och vad utfallet blir just för dig är svårt att ge för handen. Generellt sett ser man framförallt till den felaktigt utbetalade summans storlek men även till övriga beaktansvärda omständigheter likt exempelvis om brottet skett systematiskt eller att man använt sig av falska intyg eller dylikt. De sistnämnda två omständigheterna utgör oftast en grund för att bedöma brottet som grovt och därmed ökar risken att dömas till fängelse.

Vid normalgraden av bidragsbrott, vilket dina uppgifter ses som troligast, döms man, återigen generellt sett, till villkorlig dom i kombination med dagsböter (vars belopp är inkomstbaserad), men det bör noteras att fängelse finns i straffskalan och kan alltså utdömas även här. För lägsta graden, ringa, handlar det oftast om mycket låga belopp som felaktigt utbetalats till följd av brottet och dess påföljd blir oftast enbart böter.

Se gärna vidare på Åklagarmyndighetens hemsida om statistik och fakta för bidragsbrott, direktlänk här.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (843)
2020-10-17 Slopad straffrabatt för unga
2020-10-13 Vad blir påföljden av att elda farliga ämnen i sin trädgård?
2020-10-09 Får man klä ut sig till ordningsvakt på halloween?
2020-10-06 Är det ett brott att underlåta att underlåta att ingripa när någon utsätts för brott?

Alla besvarade frågor (85144)