Straff för att ta in alkohol i Sverige vid ålder under 20 år

2019-04-17 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Tänkte åka till Danmark och där är det tillåtet att köpa alkohol under 20 år. Tänkte då köpa och ta med mig hem, genom tåg hur stor är chansen att bli påkommen och vad är straffet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

Det är inte tillåtet att föra in alkohol i Sverige om man är under 20 år. (4 kap. 4 § 2 st. alkohollagen). Som du troligtvis redan vet spelar det alltså ingen roll om det är tillåtet att köpa alkohol i Danmark. Tar man med sig alkohol trots att man är under 20 år begår man antingen smugglingsbrott eller ringa smugglingsbrott, vilket är den mildare formen av brottet (3 § och 4 § i lagen om straff för smuggling).

Straffet för smugglingsbrott kan vara böter eller fängelse i högst två år. För ringa smugglingsbrott kan straffet endast vara penningböter. Avgörande för om brottet ska anses som ringa eller inte är vanligtvis om det är en mindre mängd alkohol och om alkoholen endast ska användas privat.

Eftersom det inte går att ta med sig någon större mängd alkohol i en väska på ett tåg, bedömer jag att det troligaste är att du skulle dömas till ringa smugglingsbrott, och därför få ett bötesbelopp som straff. Det är slutligen viktigt att klargöra att detta endast är min personliga bedömning. Hur en domstol faktiskt skulle bedöma går aldrig att på förhand avgöra, speciellt inte med få uppgifter. Jag bedömer dock att risken för att du ska dömas till fängelse är mycket låg.

Hur stor chansen är att du blir påkommen kan jag tyvärr inte svara på.

Hoppas du ändå känner att du fick svar på din fråga!

Jakob Hambert
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (765)
2020-05-26 Kan minderårig dömas för brott vid köp av tobak?
2020-05-24 Falsk tillvitelse och vårdslös tillvitelse
2020-05-20 Olovlig befattning med smuggelgods, ringa brott.
2020-05-15 Kan banken neka inlösen av postväxel?

Alla besvarade frågor (80290)