Större förskott på arv än arvslott

Min Pappa dog i fredags, 6 veckor efter min Mamma. Han har hjälp mig finansiellt i flera ar när jag bott utomlands. Jag har 3 systrar som fatt mindre finansiellt hjälp an jag. Jag ar äldst. Det finns inget skrivet att vad han gav mig skulle räknas av fran framtida arv. Vi talades vid 3 veckor innan han gick bort och han föreslog att skriva ner vad han hitills givit mig med 30%, nämnde att han inte ville att jag skulle bli arvslos, men att jag fatt mycket mer an mina systrar. Han erbjöd att ge mig en lump summa, ha advokaten skriva ett gåvobrev med nedsatta belopp. Han nämnde laglott. Han nämnde skuldebrev emot vad jag redan fatt, att jag skulle vara skyldig mina systrar. Jag har INTE sett eller skrivit pa något, plus han dog snabbare an vad jag tror han hann fa advokaten att skriva några dokument. Det verkar som han inte raknar vad mina systrar fatt, bara vad jag fatt vilket ar fel och jag kommer att ta upp (inom 6 månader efter boupptackning). Jag undrar vad som kan handa 1) jag visste inte att gavor skulle dras av från framtida arv, 2) vad hander om mina gavor ar större an vad min a: arvsratt eller b: lagratt ar.

Tack pa forhand.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande arv regleras i ärvdabalken (nedan förkortad ÄB). Gällande förskott på arv stadgas i ÄB 6 kap. 1 § att gåvor som arvtagare (du) fått innan arvlåtaren (din far) givit innan denne dött, ska utgöra förskott på arv. Detta är en presumtion. Det betyder att det ska utgöra förskott på arv om det inte kan visas att det inte var din fars avsikt med gåvorna. Din far verkar ha gett uttryck för att han inte vill att du ska bli arvslös på grund av gåvorna. Det kan dock förmodligen ändå vara svårt att bevisa att din far inte ville att gåvorna skulle utgöra förskott på arv. Om du kan göra det däremot har du rätt till lika stor del av din fars arv som dina syskon.

Ifall det inte går att bevisa att gåvorna din far gett dig utgör förskott på arv, påverkar det hur mycket du kan få vid hans död. I det fallet kommer din arvslott (det du ärver vid din fars död) minska med det beloppet som du fått i förskott. Om du har fått lika mycket eller mer i förskott än din arvslott får du således ingenting vid din fars död. Enligt ÄB 7 kap. 2 § avräknar man även förskottet vid beräkningen av laglottens storlek. Dock blir laglotten först aktuell om det finns ett testamente där du som bröstarvinge inte får ut det laglotten ger dig rätt till. I inget av fallen blir du skyldig att betala något till dina systrar för det du har erhållit i förskott, även om detta överstiger värdet på arvslotten (ÄB 6 kap. 4 §).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning