Störningar i hyresrätter

Hej jag bor i en privat ägd fastighet där vi är 5 lägenheter. Min granne breve spelar musik så basen dånar inne hos mej så ja får ha min tv på högsta volym och min hund är livrädd.jag har sagt till men mamman säger att hennes 20 åriga dotter är inte van vid att bo i en lgh.jag har sagt till flera gången med dom säger att hon har inte alls högt ljud. De är olika tider ibland mitt på dagen då min hund blir livrädd här hemma och även på kvällen nu är kl snart 20. Kan ja gå till min hyresvärd så han kan ta det med dom. Ska tilläga att ja letar annar boende pga dottern spelat hög musik. Då jag har en hund och ja ska öven ha en bebis om 3 månader

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte direkt av din fråga om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt. Jag dock uppfattningen av att du bor i en hyresrätt, vilket gör att jag i mitt svar nedan kommer att utgå från det. När det gäller hyresrätten är "hyreslagen" tillämplig. 12 kap i jordabalken (JB) brukar i vardagligt tal kallas hyreslagen, men nedan kommer jag skriva 12 kap. JB. Jag kommer börja med att svara allmänt vad som gäller, för att sedan återkomma till vad du kan göra i din specifika situation.

Störningar i hyresrätter:

När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet), enligt 12 kap. 25 § 1 st. JB. När man bedömer vilka störningar som måste accepteras får man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus skall behöva tåla. Någon särskild hänsyn till människor som är känsligare än normalt kan följaktligen inte tas. Risker för hälsan respektive försämringar av bostadsmiljön är att uppfatta som två separata rekvisit som båda två tillsammans eller ett vart för sig kan vara tillämpligt. Av din fråga så framstår det som att denna störning orsakat en försämring av bostadsmiljön, vilket gör att bestämmelsen är tillämplig.

Om det förekommer störningar i boendet, skall hyresvärden ge hyresgästen tillsägelseatt se till att störningarna omedelbart upphör samt, om denne är en bostadshyresgäst, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna, enligt 12 kap. 25 § 2 st. JB. Andra stycket gäller inte om hyresvärden säger upp hyresavtalet med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning (särskilt allvarliga störningar i boendet). Någon sådan störning är det inte frågan om här. Exempel på särskilt allvarliga störningar i boendet utgörs av sådana fall när en hyresgäst gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet som har samband med boendet, exempelvis mordbrand eller våld eller hot om våld som riktas mot den som påtalat störningar i boendet eller mot någon annan som bor i fastigheten.

Sammanfattningsvis:

Ja, detta är något du kan ta med din hyresvärd om det orsakar en försämring av bostadsmiljön.

Hoppas du fick vägledning i din fråga.

Vänligen

Sofie FalkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000