Störningar i hyresrätt

Hur mycket oljud(musik och biltutande) nattetid måsta man tåla i ett hyresförhållande?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du bor i en hyresrätt och att det är dina grannar som stör, det är då 12 kap. i Jordabalken (JB) som blir tillämpligt.

Som boende i en hyresrätt måste man acceptera ljud som hör till ett normalt liv. Man får alltså som hyresgäst räkna med en del liv och rörelse under dagarna.

Som hyresgäst är man dock enligt 12 kap. 25 § JB (https://lagen.nu/1970:994#K12P25S1) skyldig att inte störa sin omgivning och att bevara ordning och gott skick inom fastigheten. De störningar som omfattas av bestämmelsen är till exempel högt ljud och oväsen men även annat olämpligt beteende. Störningarna ska vara i sådan grad att de kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön och som inte skäligen bör tålas. Det får göras en avvägning av vad som ska anses vara en störning i boendet eller en mindre eller tillfälligt övergående störning. En tillfälligt övergående störning kan exempelvis vara om en granne rustar sin lägenhet. En sådan tillfällig störning måste en hyresgäst tåla. Särskilt allvarligt är det dock om det (som i ditt fall) sker störningar vid upprepade tillfällen under kvällar och nätter.

Enligt 12 kap. 25 § 2 st. JB (https://lagen.nu/1970:994#K12P25S1) ska hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, samt, om denne är en bostadshyresgäst, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna. Om hyresvärden däremot inte gör någonting åt saken och man själv inte får slut på störningarna kan man ansöka till hyresnämnden om att de ska förelägga hyresvärden att göra någonting. I samband med detta kan man även få nedsatt hyra under den tid störningarna pågår.

Om hyresgästen inte bättrar sig efter att han fått en tillsägelse kan hyresrätten förverkas enligt 12 kap. 42 § 1 st. 6 p. JB (https://lagen.nu/1970:994#K12P42S1).

I ditt fall verkar det alltså handla om sådana störningar som omfattas av 12 kap. 25 § JB (https://lagen.nu/1970:994#K12P25S1) och som inte skäligen bör tålas.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”