Störningar i hyreshus med för hög lyhördhet.

Hej,

Jag har problem med en granne. Jag bor i en hyresrätt à 1 rok. Lägenheten är ovanligt lyhörd, inte från gatan, men från de övriga lägenheterna. Jag upplever störningar från min granne, som gör höga ljud och har hög volym på sin tv. Jag har vid tre tillfällen, över en halvårsperiod, klagat hos min hyresvärd för störningar på natten. Hyresvärden har pratat med min granne men resultaten har varierat. Nu är det oftast tyst på nätterna, sånär som vid en handfull tillfällen. Det är dessvärre så lytt att man hör ett telefonsamtal i normal samtalsvolym, så störningen är bestående, även på dagtid. Får det vara hur lyhört som helst? Hur ser rättsläget ut? Vad har hyresvärden för skyldigheter i det här avseendet?

Vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Då du har en hyresrätt finner vi lagstödet i jordabalkens 12 kap. se https://lagen.nu/1970:994#K12R8.

Hyresgästens ansvar.

Utgångspunkten för denna typ av störning är hyresgästens ansvar mot de som bor i omgivningen. Förenklat ska hyresgästen se till att inte störa andra i den grad att störningen kan anses skadlig för hälsan eller försämra bostadsmiljön. Bedömningen utgår ifrån vad som kan anses vara en skälig störning, störningar kommer alltid uppkomma i hyreshus, och vad som inte är det och därför inte ska behöva tålas, JB 12:25.

Hyresvärdens ansvar.

Förekommer det störningar från en viss hyresgäst ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse att upphöra med störningarna. Detta åligger således hyresvärden och är inget en annan hyresgäst kan göra. Om inte hyresgästen hörsammar tillsägelsen och upphör med störningarna kan hyresrätten anses förverkad och hyresvärden har då rätt att säga upp hyresavtalet, JB 12:42.

Vad är en skälig störning?

Klart är att en störning som är acceptabel på dagen inte nödvändigtvis behöver accepteras på kvällen/natten. Barn som ropar och springer på dagen har ansetts vara en skälig störning då denna typ av ljud är en vardaglig aktivitet som inte kan undgås utan alltför stor inskränkning. Du anger att du hör din granne samtala i telefon vid normal samtalsvolym, detta kan inte anses utgöra en oskälig störning då hen måste kunna tala i telefon fritt i sitt hem. När din granne har på hög volym på sin tv på dagen eller ibland gör höga ljud på dagen får nog detta för det mesta anses vara inom hens rätt. Hen får dock inte göra väldigt höga ljud kontinuerligt som är störande för omgivningen. Förekommer hög tv-volym på nätterna eller höga ljud så är detta givetvis något som inte behöver tolereras. I ett hovrättsavgörande har bl.a. höga skratt på natten samt att personen "tjoat" utgjort en sådan störning som inte behöver tolereras och som har lett fram till hyresvärdens rätt att säga upp hyresavtalet.

Det krävs dock att det finns bevisning om störningarna. Du bör spela in eller på annat sätt införskaffa bevisning om störningen som du kan presentera när du pratar med hyresvärden.

Bostadens kvalitet.

Alla bostäder varierar i kvalitet och det är något man bör undersöka innan man skriver under ett hyresavtal. Lägenheten ska då du får den, om inte annat avtalats, vara i sådant skick att den är fullt brukbar för att bo i, JB 12:9. Hyresvärden ska även vidare under hyrestiden hålla lägenheten i sådant skick. Det kan innebära ett ansvar för hyresvärden för tapetsering, målning och dylika reparationer, JB 12:15. Lyhördhet är troligtvis inte en sådan omständighet som gör att hyresvärden har brustit i sitt ansvar. Vad som talar emot din sak är också att hyreslägenheter kan hyras ut i befintligt skick och avtalet omfattar oftast lägenheten i sitt dåvarande skick.

Det finns krav du som hyresgäst kan ställa på din bostadslägenhet. Brister hyresvärden i vissa avseenden kan hen åläggas ett upprustningsföreläggande, problemet ligger dock i att ett sådant föreläggande inte omfattar just lyhördhet utan mer basala nödvändigheter som rinnande vatten, hushållsel och värme, JB 12:18 a. Vill du föra en talan på den här grunden måste lyhördheten medföra att din möjlighet att bo i lägenheten rubbas på en grundläggande nivå. Att du personligen stör dig väldigt mycket utgör inte en grund för ett upprustningsföreläggande men om i princip ingen kan eller ska behöva bo med den lyhördheten kan detta utgöra grund för ett föreläggande. Om de övriga lägenheterna i samma byggnad lider av samma lyhördhet innebär detta att du troligtvis inte kan föra en talan på denna grund. Det talar då istället för att ljudnivån är en del av det allmänna skicket och får allmänt accepteras om man väljer att bo i fastigheten.

Råd.

Undersök dina grannars lägenheter för att se om de är lika lyhörda eller om det bara är din. Har alla samma ljudnivå är det nog inte mycket att göra åt kvaliteten på lägenheten. Den bästa vägen framåt då får nog anses vara att prata med grannen och hyresvärden om de nattliga störningarna, ang. de dagliga finns det nog tyvärr inte så mycket att göra. Som sista utväg bör du samla bevisning om de nattliga störningarna så att din hyresvärd kan säga upp hyresavtalet med din granne.

Hoppas svaret har varit informativt. Vill du ha fler råd kan du kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp att gå vidare med ditt ärende.

Med vänlig hälsning

Niclas FribergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”