Störningar i bostadsrätt

2020-07-04 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Jag bor i bostadsrätt och började i höstas störas rejält av min granne. En äldre herre som bott granne med mig i alla år men hans fysiska status har kraftigt försämrats och det har gått så långt att jag nu störs i princip dygnet runt då han är väldigt aktiv. Han går numera med väldigt tunga steg och använder en käpp som han stöter i golvet vid varje fotsteg för att hålla balansen. Han kan inte ta ett steg utan att det dånar in till mig. Dessutom är han nu nästan döv och har TV:n på väldigt hög volym. Hans motorik, balans och känsla för kraft/ljud har försämrats rejält vilket är väldigt tragiskt och jag känner för honom, men jag står inte ut längre. Det är väldigt stressande och tärande att inte kunna varva ner på kvällarna och inte kunna somna när man vill samt att dessutom bli väckt minst tre gånger varje natt när han går upp på toaletten. Jag får ingen återhämtning efter jobbet och sover dåligt. Jag mår fysiskt dåligt av det.Han är svår att prata med men tänker lyfta det till styrelsen. Jag tycker situationen är tråkig och svår eftersom han inte kan hjälpa detta. Så jag undrar vad jag som medlem i föreningen har för rättigheter i detta läge? Vilken hjälp kan jag kräva av styrelsen och vilket ansvar har min granne i detta?Jag vet att hemtjänsten kan erbjuda honom rollator för inomhusbruk samt hörselslinga till TV:n. Detta skulle göra stor skillnad. Kan jag kräva att han accepterar denna förändring? Måste han inte flytta annars?Tack på förhand!Hälsningar Mats
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om bostadsrätt finns i bostadsrättslagen.

Om störningar i allmänhet:

När en bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö (7 kap 9 § Bostadsrättslagen). Bostadsrättshavaren är skyldig att undvika störande beteende när han eller hon använder lägenheten. Det innefattar även gemensamma utrymmen. Vanliga exempel på störningar är nedskräpning, störande ljud i form av t.ex. musik eller skrik, vanskötsel av djur, våld, hot eller aggressivt beteende. Att t.ex. musik eller skrik förekommer nattetid är naturligtvis mer besvärande än att så sker på dagtid.

Bostadsrättshavaren ska även följa föreningens stadgar, alltså regler som föreningen upprättar. Styrelsen har det övergripande ansvaret för boendemiljön och är skyldig att se till att medlemmarna inte utsätts för störningar som de skäligen inte ska behöva tåla. Denna skälighetsbedömning är ofta svår att göra i praktiken och vad som bör tålas kan många gånger först avgöras vid prövning i domstol.

Inte alla former av störningar som kan ha en negativ inverkan på människors hälsa eller som kan försämra deras bostadsmiljö utgör störningar i boendet. Det är nämligen ett normalt inslag i boendet i flerfamiljshus att det förekommer vissa lindriga störningar som måste accepteras. Som exempel nämns att lekande barn kan störa sömnen för en granne som jobbar natt och sover dagtid. I bedömningen över vilka störningar som måste accepteras tar man inte hänsyn till extra känsliga bostadsrättshavare utan man får söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett bostadsrättshus ska behöva tåla.

Förverkning av bostadsrätt:

Om en bostadsrättshavare missköter sig allvarligt så kan bostadsrätten förverkas, se 7 kap 18-25 §§ bostadsrättslagen. Det betyder att bostadsrätten tvångsförsäljs. Att missköta sig allvarligt kan exempelvis vara att störa sina grannar. Föreningen måste i de fall då det inte rör sig om särskilt allvarliga störningar skicka en uppmaning om rättelse till bostadsrättshavaren. Om bostadsrättshavaren protesterar mot uppsägningen får föreningen vända sig till tingsrätten för att få frågan om förverkande prövad.

I ditt fall:

Det låter som att du har det väldigt jobbigt av grannens ljud och att det påverkar dig både psykiskt och fysiskt. Det är som sagt en svår bedömning att avgöra vilka störningar som är oskäliga. Utifrån din beskrivning verkar i alla fall de höga ljuden som pågår nattetid vara de som skulle kunna klassas som oskäliga störingar i lagens mening. Här har din förening en skyldighet att agera och de kan inte bara lämna problemet till dig och din granne, se bostadsrätterna.se (https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/styrelsens-ansvar-att-utreda-storningar.)

Du eller föreningen kan inte tvinga din granne att acceptera rullator och hörselslinga. Däremot kan föreningen informera om att fortsatta störningar kan leda till att grannen riskerar att få sin bostadsrätt förverkad och att de behöver ta ärendet vidare till domstol.

Jag råder dig att i första hand prata med föreningen. Som du skriver så finns det ju hyfsat enkla lösningar på problemet i form av en rullator och hörselslinga. Jag råder dig även att prata med din granne igen och se hur han ställer sig till dessa förändringar.

Om du behöver vidare juridisk rådgivning kan du höra av dig till info@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1142)
2021-02-26 Fråga om när en lägenhet anses vara upplåten för självständigt brukande
2021-02-20 Äganderätt vid bostadsköp
2021-02-19 Kan bostadsrättsföreningen ta ut straffavgift för sopsortering?
2021-02-18 Ska bostadsrättsföreningar upprätta årsredovisning och ska den registreras?

Alla besvarade frågor (89562)