Störningar i bostadsrätt

Vi bor i bostadsrätt och har problem med en grannpojke, ca 15 år, som använder sin altan som bandyplan och skjuter slagskott. Altanen är belägen precis utanför vårt sovrumsfönster på övervåningen och vårt vardagsrumsfönster på nedervåningen. Han står alltså ca 5 m från vårt sovrumsfönster samt vardagsrumsfönster och skotten hörs som höga smällar då han skjuter mot ett mål men ofta träffar väggen precis bakom målet. Han har under den senaste veckan stått timtals vissa dagar. Vi får ett enormt stresspåslag av ljudet, det känns som att det fortplantas genom väggarna. Vi har pratat med föräldrarna men det har fortsatt och nu känner vi att vi behöver veta mer om vad som gäller?

Vi betalar en skyhög månadskostnad för vårt boende och känner att då ska vi kunna ha lugn och ro i vår hemmamiljö.

TACK på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag till en början att redogöra för vad som klassas som störning samt hur man som bostadsrättshavare skall gå tillväga. Jag kommer därefter i en slutsats besvara dina frågeställningar och sammanfatta rättsläget.

Vad är en störning?

Begreppet störningar definieras inom bostadsrätten i 7 kap. 9 § bostadsrättslagen (BrL). I lagrummet framgår att en bostadsrättshavare vid lägenhetens användning inte får utsätta de som bor i omgivningen för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att det inte skäligen bör godtas. Vidare framgår att hyresgästen skall iaktta allt som fordras att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Störningar som är ringa eller enbart tillfälliga faller utanför definitionen. Bedömningen av vilka störningar som måste accepteras fås i den allmänna uppfattningen om vad en person som bor i flerfamiljshus ska behöva tåla.

I NJA 1991 s. 574 var det fråga om en bostadsrättshavare som övat piano i sin bostadsrätt ett antal timmar varje dag, även på helgdagar. I bedömningen av om detta var en störning som accepterades eller inte, tog domstolen hänsyn till bl.a. ljudnivån som grannarna utsattes för och det faktum att det hade varit tyst under nattetid. Domstolen gjorde därefter en intresseavvägning mellan musikerns intresse att kunna utöva sin musik och grannarnas intresse att inte bli störda. Pianospelet ansågs mot bakgrund av bl.a. det legitima intresset därför vara godtagbart och en störning som grannarna får tåla.

Åtgärder;

Ni som bostadsrättshavare kan ta kontakt med er bostadsrättsförening och berätta om störningen. Är det flera grannar som upplever samma kan det vara bra och få med de. Bostadsrättsföreningen kan därmed börja utreda om huruvida störningen föreligger samt skriva ner era vittnesmål.

Om bostadsföreningen anser att störningar i boendet föreligger i enlighet med 7 kap. 9 § BrL, ges bostadsrättshavaren en skriftlig tillsägelse av vilken det tydligt framgår på vilket sätt hen gör fel och att bostadsrätten kan förverkas om rättelse inte sker.

Tillämpning på fallet;

Bedömningen av om en störning måste tålas eller inte grundar sig på en intresseavvägning mellan era grannars rätt att använda sin bostad fritt och er rätt att inte bli störda och på ett otillbörligt sätt hindras i nyttjandet av er bostad. Dessa olika intressen ställs mot varandra och en helhetsbedömning görs. I det fiktiva fallet är rättsläget inte helt självklart. Jag själv anser att det ni beskriver kan falla inom begreppet störning då slagsskotten inte är tillfälliga (timvis vissa dagar), har en väldigt hög ljudnivå samt påverkar er rätt att utnyttja er bostad. Å andra sidan kan en annan bedömning göras mot bakgrund till NJA 1991 s. 574 då det kan anses föreligga ett legitimt intresse att få spela innebandy samtidigt som den inte sker nattetid. Viktigt att påpeka är det faktum att bedömningen om huruvida en störning föreligger är objektiv.

Min rekommendation är att ni vänder er till er bostadsförening, och berättar om situationen. Är ni flera grannar som har samma upplevelser, kan det vara ännu bättre och gå tillsammans, då bostadsrättsföreningen kan få andra infallsvinklar och flera vittnesmål.

Jag håller tummarna för er och hoppas verkligen att störningarna upphör!

Vänligen,

Zuzu RabiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000