Störningar i bostadsrätt

Hej,

Jag bor i en bostadsrätt och har sedan 6 månader tillbaka en nyinflyttad granne övanför mig som för oerhört mycket oljud. Detta är en väldigt ung person (Föräldrar äger lägenheten) som är uppe hela nätterna och är alldeles för högljudd. En normal kväll består av spring i golv, hög tv-volym, musik och flytt av möbler. Detta är något som fortsätter efter 00.00 på natten. Trots upprepade försök att prata med denna granne (som för den delen är oerhört otrevlig) har det inte skett någon förbättring, tvärtom. Han har dessutom sagt rakt ut till mig att han "Skiter i stadgarna, det finns en decibel lag". Det har gått så pass långt att jag lever med en konstant inre stress efter jobbet, med frågan om jag kommer få sova tillräckligt eller inte. För att få en ordentlig natts sömn får jag antingen ta sömntabletter eller sova med öronproppar. Styrelsen har kontaktats, dock har inget skett än. Vilka vägar ser ni att jag kan gå i detta ärende?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglering kring en bostadsrättsinnehavares användning av lägenheten hittar du i 7 kap. 9 § 1 st. bostadsrättslagen (BrL) (https://lagen.nu/1991:614#K7P9S1). I lagrummet framgår att en bostadsrättsinnehavare ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan grad att det kan vara skadligt för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö. TV på hög volym, stampningar och långvarigt pianospelande är några exempel på störningar som i längden inte kan tolereras. Det är upprepande störningar av onormal styrka som omfattas av lagrummet. Lagrummet hindrar således inte att din granne har enstaka tillställningar.

Utifrån den beskrivning du angett framgår att du dagligen utsätts för störningar som får anses omfattas av lagrummet. De störningar som du utsätts för försämrar din bostadsmiljö och inverkar på så vis på din hälsa och det är alltså inte godtagbart.

Vid förekommande av störningar av detta slag ska bostadsrättsföreningen ge bostadesrättshavaren tillsägelse att genast upphöra med störningarna samt, om det är en bostadsrättslägenhet, underrätta socialnämnden i kommunen, se 7 kap. 9 § 2 st. BrL (https://lagen.nu/1991:614#K7P9S2). Om bostadsrättshavaren inte rättar sig efter tillsägelsen anses nyttjanderätten förverkad enligt 7 kap. 18 § 1 st 5 p BrL (https://lagen.nu/1991:614#K7P18S1). Detta leder till att föreningen är berättigad att säga upp bostadsrättshavaren med stöd av 7 kap. 20 § BrL (https://lagen.nu/1991:614#K7P20S1). Vid en uppsägning som denna är bostadsrättshavaren skyldig att genast flytta och har alltså inte rätt till någon direkt uppsägningstid.

Det finns en skyldighet för bostadsrättsföreingen att agera om de känner till att det finns störningar i boendet. Om föreningen, som i ditt fall, underlåter att agera enligt ovan, anses bostadsrättsförenignen ha åsidosatt sina skyldigheter enligt 7 kap. 4 § BrL (https://lagen.nu/1991:614#K7P4S1). Ett åsidosättande av skyldigheterna kan ibland leda till att du har rätt till nedsättning av hyran. I vissa fall, när ljudstörningar lett till sjukdom, har bostadsrättsföreningen ansetts skadeståndsskyldig, se NJA 2004 s 830.

Jag skulle rekomendera dig att i första hand åter igen kontakta bostadsrättsföreningen och uppmärksamma dem om deras skyldighet att agera. Skulle styrelsen fortfarande inte agera finns en möjlighet att kontakta hyresnämnden eller bostadsrättsnämnden som kan medla i tvisten mellan er. En annan idé är att anmäla det till kommunens miljökontor som då kommer hem till dig och mäter störningarna. Om störningarna är upprepande och över vad man normalt sett kan förvänta sig, så kommer miljökontoret att ålägga bostadsrättsföreningen med åtgärder.

Slutligen finns såklart möjligheten att ta frågan till domstol, men värt att tänka på är att detta är mycket tids- och kostnadskrävande. I första hand bör man alltså försöka kommunicera.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000