Störningar i boendet

2015-06-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag har problem med min granne som bor i lägenheten ovanför mig. Han sover inte på natten, går tvärs över rummet och knackar starkt fötterna på golvet. Han bjuder in vänner för natten och de var mycket högt skratt, prata och diskutera något. Detta går på hela natten. Jag tillrättavisade honom och sa till honom att det hindrar oss från att sova. Men han fortsätter att göra buller nattetid. ag har skrivit flera klagomål till Fastighetsägaren. Men situationen har inte förändrats. Vad ska jag göra? Ska jag skriva ett klagomål till Hyresnämnden? Hur man gör det?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Regler om störningar i boendet från en hyresgäst finns i jordabalken (1970:994) 12 kap. 25 §. Där anges att när en hyresgäst använder lägenheten skall denne se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas, se här. Om det förekommer störningar så ska hyresvärden ge en tillsägelse till den hyresgäst som stör att detta omedelbart ska uppöra.

Generellt kan sägas att ni som omkringboende ska kunna sova ostört på natten, men att man får räkna med och tåla mer liv och rörelse under dagtid. I ditt fall verkar det som att din grannes företeelser om natten kan röra sig om sådana störningar som du som hyresgäst inte ska behöva tåla, men detta måste självklart bedömas från fall till fall och det är svårt att säga något konkret utan fler detaljer (tex hur länge det pågått, under vilka tider, grad av störning osv). Men om du sagt till hyresvärden borde denne lämnat en tillsägelse till den som stör om det kan bedömas röra sig om en sådan störning som anges i lagen. Om en hyresgäst trots detta inte bättrar sig utan fortsätter att störa andra hyresgäster inom fastigheten, så kan det utgöra grund för hyresvärden att säga upp hyresavtalet med den som stör.

Jag rekommenderar att du först igen pratar med din hyresvärd för att ta reda på om denne lämnat en tillsägelse till den hyresgäst som stör, och igen påtalar att inga förbättringar har skett. Ett annat tips är även att ta kontakt med Hyresgästföreningen för att få ytterligare råd om hur du ska gå vidare i just ditt fall, exempelvis om kontakt med hyresnämnden i din kommun är nödvändig.

Hoppas detta svar var till någon hjälp!

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?