Storlek på efterarv till särkullbarn

2017-06-28 i Efterarv
FRÅGA
Ett gift par. Hon har tre barn sedan tidigare, han har inga barn. Hon dör och barnen avstår från arvet efter mamman. När maken dör, hur ser arvsordningen ut? Ärver de tre barnen hälften (mammans del) och hans syskon (föräldrarna är döda) den andra halvan? Eller ärver särkullebarnen allt? Testamente saknas.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om den här sortens frågor finns i ärvdabalken(ÄB).

Barnen har alltså avstått från sitt arv efter den först avlidna maken enligt 3 kap 9 § ÄB. Det betyder dock endast att barnen "skjuter upp" sin rätt till arv och får efterarvsrätt när den efterlevande maken dör. Efterarvet utgör en så kallad kvotdel. Den efterlevande maken ärver särkullbarnens del med fri förfoganderätt. Det betyder att efterlevande make fritt får disponera över egendomen, t.ex. sälja den, men inte testamentera bort den.

När vi ska beräkna efterarvet ser vi i 3 kap 2 § ÄB. Av den paragrafen framgår att kvotdelen för den avlidnes efterarvingar beräknas genom att räkna ut hur stor del av den efterlevande makens totala egendom som kvarlåtenskapen från den först avlidne maken utgör. Om exempelvis den först avlidnes kvarlåtenskap uppgår till 10 000 kronor och den efterlevande makens egendom efter bodelning uppgår till 40 000 kronor, blir alltså kvotdelen (10 000/50 000) = 20%. (50 000 eftersom att det är efterlevandes totala egendom, inklusive det den ärver från först avlidne maken eftersom att särkullbarnen avstod sin rätt.)

Om vi utgår från exemplet så har alltså särkullbarnen rätt till 20% av dödsboet när den efterlevande maken dör. Efterarvet till särkullbarnen delas ut först. Resterande del går till efterlevande makes legala arvingar enligt arvsordningen i 2 kap 1-4 §§ ÄB. I det här fallet, som du säger, efterlevande makes syskon.

Hoppas det gav svar på din fråga och ställ gärna ytterligare frågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (815)
2021-11-30 Vem ärver vårt hus i Spanien?
2021-11-30 Har ett halvsyskon rätt till efterarv?
2021-11-29 Vilka har rätt till efterarv?
2021-11-26 Efterarv till bror?

Alla besvarade frågor (97674)