Störiga grannar - vilka åtgärder kan vidtas?

2021-07-25 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej hallå och hej igen.Har under en längre tid levt i en hyreslägenhet i ett större lägenhetshus med mycket små-lägenheter tillhörandes studenter. Med dessa kommer ju en antagen och accepterad mängd störningar, något som inte har varit några problem förrän den här sommaren. Nu för tiden så vibrerar och dunkar det i hela min lägenhet nästan dygnet runt, och när jag byter rum så hör jag skrapande och knackande längst väggarna tills "de" hittar mig och så sätter det hela igång igen. Det börjar nu tära på min mentala hälsa att inte bara känna mig förföljd utan också att möbeln har sitter i eller golvet jag står på konstant rör sig, blir sjösjuk av att ligga i min soffa nu. Har gjort upprepade försök via balkong och fönster att kommunicera, ropat ut att jag inte tycker om det här och att de inte har mitt samtycke men utan resultat. Har ingen aning om vilken eller vilka grannar det rör sig om. Finns det något jag kan göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du bor i en hyresrätt och undrar hur du ska gå tillväga när du har mycket störande grannar. I hyresförhållanden är det 12 kap. Jordabalken (JB) som tillämpas.

Störningar regleras i 12 kap. 25 § JB. Bestämmelsen föreskriver att en hyresgäst inte får orsaka sina grannar störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö. Störningarna måste utöver detta dessutom vara av den graden att de inte skäligen bör tålas av grannarna. Detta utgör således en bedömningsfråga.

Lindrigare störningar som får tålas av grannar kan anses utgöra sådana störningar som är normalt förekommande i ett flerfamiljshus, exempelvis ljud från lekande barn. För att avgöra vart gränsen för godtagbar störning går får man normalt se till den allmänna uppfattningen. I denna bedömning beaktas därmed inte hyresgästernas individuella situation, så som exempelvis extra känslighet mot höga ljud eller att hyresgästen är nattarbetare och behöver sova under dagarna.

Vad kan du göra?

Som utgångspunkt bör du kontakta din hyresvärd. Det är nämligen hyresvärdens uppgift att ge tillsägelser samt att se till att störningarna upphör. Rättar sig inte grannarna efter tillsägelsen, och om det rör sig om grava störningar kan hyresvärden dessutom säga upp hyresavtalet enligt 12 kap. 42 § 1 st. 6 p. JB.

Det kan hända att din hyresvärd inte anser att störningarna är av den allvarlighetsgrad som är föreskriven i 12 kap. 25 § JB. Det alternativ som finns att tillgå då är att du själv driver ärendet i hyresnämnden. Skulle hyresnämnden göra den bedömningen att störningarna uppfyller förutsättningarna enligt 25 § kan de nämligen besluta att åtgärder ska vidtas. I detta fall kan du också eventuellt ha rätt till nedsatt hyra under den tid som störningarna pågår.

Sammanfattning

Min rekommendation är att du i första hand vänder dig till hyresvärden. I andra hand kan du välja att driva ärendet själv i hyresnämnden. Då bedömningen av störningarnas allvarlighetsgrad är beroende från fall till fall kan jag inte uttala mig om dina chanser att driva ärendet i hyresnämnden. Min rekommendation är dock att kontakta Hyresgästföreningen om du är medlem där och fråga hur de bedömer din situation. De kan därefter ge dig råd om hur du bör driva ärendet vidare. Därutöver är det en fördel att föra en störningsloggbok så att du har ett bra underlag att påvisa i vilken omfattning störningarna förekommer.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss!

Minela Kurjakovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2060)
2021-09-27 Får jag lämna min hyresrätt på nattetid?
2021-09-26 Störningar av grannar med barn i hyresrätt
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?

Alla besvarade frågor (95915)